HSBC Ιδιώτες

  • Σύνδεση

Τι μπορεί να προσφέρει η HSBC

  • Την ευκαιρία να πραγματοποιήσετε τις φιλοδοξίες σας
  • Εργασία σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον
  • Ιδιαίτερη έμφαση στις αξίες μας
  • Ευκαιρίες εκπαίδευσης και εξέλιξης
  • Αξιοκρατική κουλτούρα χωρίς αποκλεισμούς
  • Ανταγωνιστικές παροχές

Η HSBC είναι ένας από τους μεγαλύτερους οργανισμούς τραπεζικών και χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών στον κόσμο. Είτε είναι η πρώτη φορά που αναζητείτε εργασία είτε επιθυμείτε να κάνετε το επόμενο βήμα στη σταδιοδρομία σας, η παγκόσμια εμβέλεια του οργανισμού μας θα σας προσφέρει πολλούς τρόπους να πραγματοποιήσετε τις φιλοδοξίες σας.

Στόχος της HSBC είναι να αποτελεί την πρώτη διεθνή τράπεζα στον κόσμο. Από τη σύστασή της στο Χονγκ Κονγκ το 1865, η τράπεζα συμβάλλει στη διευκόλυνση του εμπορίου. Σήμερα, το δίκτυό μας καλύπτει 67 χώρες και επικράτειες τόσο σε ανεπτυγμένες όσο και σε αναδυόμενες αγορές, συμβάλλοντας στη μελλοντική μας ανάπτυξη σε ένα περιβάλλον εντεινόμενης παγκοσμιοποίησης της οικονομίας και αύξησης των εμπορικών και κεφαλαιακών ροών.

Οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται από αυτές τις αλλαγές, σε συνδυασμό με το μέγεθος και την εμβέλεια του οργανισμού μας, μάς επιτρέπουν να προσφέρουμε πολλές ευκαιρίες σε ολόκληρο τον οργανισμό μας σε όσους ενδιαφέρονται να ακολουθήσουν μια πολύ ενδιαφέρουσα σταδιοδρομία που θα τους επιτρέψει να συνεργάζονται με συναδέλφους και πελάτες σε όλο τον κόσμο. Αυτοί οι ρόλοι καλύπτουν όλους τους σημαντικούς τομείς της HSBC, από τη λιανική, την εμπορική και την επενδυτική τραπεζική έως τις υποστηρικτικές υπηρεσίες όπως τα τμήματα οικονομικών, ανθρώπινου δυναμικού, πληροφοριακών συστημάτων και μάρκετινγκ.

Αναζητούμε φιλόδοξους ανθρώπους που επιθυμούν να εξελιχθούν επαγγελματικά και παράλληλα να συμβάλλουν σημαντικά στην μακροπρόθεσμη, βιώσιμη ανάπτυξη της HSBC. Προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι αυτή η ανάπτυξη θα επιτευχθεί με ορθό τρόπο, δίνουμε μεγάλη έμφαση στις αξίες μας και δεσμευόμαστε να εφαρμόζουμε τα υψηλότερα πρότυπα σε κάθε τομέα δραστηριοποίησής μας. Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι οι εργαζόμενοί μας έχουν τη δυνατότητα να υπερασπίζουν το δίκαιο.

Πεποίθηση της HSBC είναι ότι για να έχει βιώσιμη επιτυχία, πρέπει να αναπτυχθεί με υπεύθυνο τρόπο και να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των πελατών, των ρυθμιστικών αρχών, των εργαζομένων και της ευρύτερης κοινωνίας. Αυτή η πεποίθηση εκφράζεται στις αξίες μας, οι οποίες βρίσκονται στην καρδιά της κουλτούρας μας και μας καθοδηγούν στις καθημερινές μας λειτουργίες.

Στόχος μας είναι να είμαστε αξιόπιστοι, δεκτικοί απέναντι σε διαφορετικές ιδέες και κουλτούρες και συνδεδεμένοι σε όλες μας τις δραστηριότητες. Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι οι εργαζόμενοι μας έχουν τη δυνατότητα να υποστηρίζουν το δίκαιο, να επισημαίνουν τους πιθανούς κινδύνους και να ενεργούν με ακεραιότητα, ακόμη και όταν αντιμετωπίζουν πιέσεις να ενεργήσουν διαφορετικά.

Η διαφορετικότητα βρίσκεται στην καρδιά της επιχείρησής μας. Η ένταξη στο δυναμικό της HSBC θα σας δώσει την ευκαιρία να εργαστείτε σε ένα συλλογικό, υποστηρικτικό και χωρίς αποκλεισμούς περιβάλλον όπου η εξέλιξη ενός εργαζομένου βασίζεται στην αξία του. Θα σας προσφέρουμε εκπαίδευση και υποστήριξη ειδικά σχεδιασμένες για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε και να ακολουθήσετε τη σταδιοδρομία σας, καθώς και πρόσβαση σε ένα εύρος ανταγωνιστικών παροχών.

Η HSBC προσφέρει ένα ολοκληρωμένο και ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και παροχών, το οποίο μπορεί να καλύπτει τομείς όπως η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής ή η ασφάλιση και η αποταμίευση, με στόχο την υποστήριξη των επαγγελματικών και προσωπικών αναγκών των εργαζομένων της. Η προσέγγισή μας όσον αφορά τις αποδοχές, συμπεριλαμβανομένων τυχόν κινήτρων σε συγκεκριμένους τομείς ή bonus βάσει απόδοσης, αποσκοπεί στην κατάλληλη ανταμοιβή της επιτυχίας και στην εναρμόνιση των αποδοχών των εργαζομένων μας με την επιχειρηματική μας στρατηγική. Για να το επιτύχουμε αυτό, αξιολογούμε την ατομική απόδοση σε σχέση με τους ετήσιους και μακροπρόθεσμους οικονομικούς και μη οικονομικούς μας στόχους.

Πιστεύουμε ότι το να πετυχαίνουν οι εργαζόμενοι μας τους στόχους τους είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της επιχείρησής μας. Ως αποτέλεσμα, οι ετήσιες αξιολογήσεις της απόδοσης λαμβάνουν επίσης υπόψη την προσήλωση των εργαζομένων στις αξίες της HSBC.