HSBC Ιδιώτες

  • Σύνδεση

HSBC Safeguard

Προστασία από την απάτη και το οικονομικό έγκλημα
Προστασία από την απάτη και το οικονομικό έγκλημα

Προστασία από την απάτη και το οικονομικό έγκλημα

Σε έναν ολοένα και πιο διασυνδεδεμένο κόσμο, είναι σήμερα σημαντικότερο από ποτέ να είστε σίγουροι για την ασφάλεια και την προστασία σας - ειδικά στον τομέα της τραπεζικής. Γι' αυτό σας παρουσιάζουμε το HSBC Safeguard: μια σειρά πρωτοβουλιών σχεδιασμένων με γνώμονα την καλύτερη προστασία όλων των πελατών μας από την απάτη και το οικονομικό έγκλημα σε όλο το φάσμα των διαδικασιών και συστημάτων μας παγκοσμίως.

Η πληροφόρηση είναι καίριας σημασίας για την προστασία

Προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία των συστημάτων και των διαδικασιών μας είναι να διαθέτουμε τα πιο επικαιροποιημένα στοιχεία για το σύνολο των πελατών μας. Σύντομα θα σας ζητηθεί να προβείτε σε όλες ή κάποιες από τις παρακάτω ενέργειες:

  • να επιβεβαιώσετε ή να επικαιροποιήσετε τα υφιστάμενα προσωπικά ή εταιρικά στοιχεία σας
  • να παρέχετε ορισμένες νέες πληροφορίες, ενδεχομένως υπό τη μορφή πρωτότυπων εγγράφων

Σας ζητούμε συγγνώμη εκ των προτέρων για την όποια αναστάτωση και σας βεβαιώνουμε ότι θα σας παρέχουμε κάθε βοήθεια ώστε η διαδικασία να είναι όσο το δυνατόν πιο απλή και κατανοητή.

Πώς θα προστατεύσουν οι πληροφορίες αυτές εσάς ή την επιχείρησή σας;

Καθώς ολοένα και περισσότεροι από τους πελάτες μας ζουν, ταξιδεύουν και συναλλάσσονται σε διεθνές επίπεδο, πάντα αναζητούμε καλύτερους τρόπους ώστε να κάνετε με ασφάλεια αυτά που επιθυμείτε. Στην προσπάθειά μας αυτή εντάσσεται και η προστασία των πελατών μας ανά την υφήλιο. Η λειτουργία των παγκόσμιων συστημάτων και των διαδικασιών μας βασίζεται στη διασυνοριακή ανταλλαγή δεδομένων και πληροφοριών πελατών με στόχο την αποτροπή και τον εντοπισμό του οικονομικού εγκλήματος. Ακόμη και αν εσείς ως πελάτης κάνετε τραπεζικές συναλλαγές μόνο τοπικά, σε μία χώρα, έχουμε ευθύνη για την προστασία του λογαριασμού σας, καθότι το οικονομικό έγκλημα είναι παγκόσμιο φαινόμενο.

Επιβεβαιώνοντας τα στοιχεία σας και εξασφαλίζοντας ότι όλες οι πληροφορίες που έχουμε για εσάς είναι επικαιροποιημένες, θα είστε σίγουροι ότι κανείς άλλος δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει καταχρηστικά τον λογαριασμό σας και ότι ενεργούμε μόνο κατόπιν πραγματικών αιτημάτων από εσάς.

Πώς θα χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία σας

Αποκλειστικός σκοπός της συλλογής των στοιχείων σας είναι η προστασία τόσο των πελατών μας όσο και της τράπεζας από το οικονομικό έγκλημα, μέσω των συστημάτων και των διαδικασιών μας. Λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη την υποχρέωσή μας για προστασία των δεδομένων σας, οπότε όλες οι πληροφορίες που παρέχετε υπόκεινται στα υψηλά πρότυπα δεδομένων και ασφάλειας του Ομίλου HSBC. Σκοπός μας είναι οι πληροφορίες αυτές να αξιοποιηθούν αποκλειστικά για τη θωράκιση της προστασίας σας και ΔΕΝ πρόκειται να χρησιμοποιηθούν από τρίτους για διαφημιστικούς σκοπούς.

Τι πρέπει να κάνετε στη συνέχεια

Επί του παρόντος δεν χρειάζεται να κάνετε κάτι. Για να εξασφαλίσουμε την εύρυθμη εξέλιξη της διαδικασίας, θα ερχόμαστε σε επαφή με τους πελάτες μας μεμονωμένα και σταδιακά, ώστε να τους ενημερώσουμε για το πότε θα χρειαστεί να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους.

Σύντομα θα λάβετε σχετική ενημέρωση.

Για περισσότερες πληροφορίες, μη διστάσετε να καλέσετε τον Προσωπικό σας Συνεργάτη HSBC ή να επισκεφθείτε το τοπικό σας κατάστημα.

Συχνές ερωτήσεις

Η απάτη και το οικονομικό έγκλημα είναι μορφές κλοπής. Συνήθως αφορούν χρήματα ή περιουσιακά στοιχεία που αποκτούνται παρανόμως και χρησιμοποιούνται κατά τρόπο ψευδή ή παράνομο με σκοπό το όφελος από τα προϊόντα του εγκλήματος. Στη σημερινή σύνθετη οικονομία, τα οικονομικά εγκλήματα λαμβάνουν πολλές μορφές, συμπεριλαμβανομένης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ξέπλυμα μαύρου χρήματος), της παραβίασης κυρώσεων, της απάτης, της φοροδιαφυγής, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, της δωροδοκίας και της διαφθοράς.

Το HSBC Safeguard είναι μια σειρά ενεργειών με στόχο την αύξηση της προστασίας που παρέχουμε στους πελάτες μας από την απάτη και το οικονομικό έγκλημα σε όλο το φάσμα των διαδικασιών και συστημάτων μας παγκοσμίως. Περιλαμβάνει την ενίσχυση της ικανότητάς μας ως προς την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της αποφυγής κυρώσεων, που συχνά αποτελούν το κίνητρο πίσω από το οικονομικό έγκλημα. Επιπλέον, σταματάμε τη διάθεση προϊόντων όπως οι ταξιδιωτικές επιταγές στους πελάτες μας, καθώς πιστεύουμε ότι δεν αποτελούν πλέον ασφαλή τρόπο μετατροπής χρημάτων. Μελλοντικά ενδέχεται να επανεξετάσουμε τη διάθεση και άλλων παρόμοιων προϊόντων.

Οι κυρώσεις είναι ένα εργαλείο πολιτικής που χρησιμοποιούν οι εθνικές κυβερνήσεις και οργανισμοί όπως τα Ηνωμένα Έθνη και η Ευρωπαϊκή Ένωση για τον περιορισμό και την αποτροπή απειλών για την ασφάλειά τους, ή για τη συμμόρφωση της συμπεριφοράς διεθνών παραγόντων με διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα. Οι κυρώσεις βοηθούν στην καταπολέμηση εγκλημάτων όπως η τρομοκρατία, η διακίνηση ναρκωτικών και η εμπορία όπλων, μέσω της επιβολής περιορισμών στις συναλλαγές των τραπεζών με ορισμένα πρόσωπα, επιχειρήσεις ή χώρες, τα ονόματα των οποίων περιλαμβάνονται σε ειδικούς καταλόγους, όπως ο κατάλογος κυρώσεων της Υπηρεσίας Ελέγχου Αλλοδαπών Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC).

Στην HSBC η αντιμετώπιση του οικονομικού εγκλήματος συγκαταλέγεται εδώ και καιρό στις κύριες προτεραιότητές μας.

Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια η εγκληματική δραστηριότητα εξελίσσεται ολοένα και περισσότερο και τα πρόσωπα που διαπράττουν απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες κλπ. έχουν αποπειραθεί να στοχοποιήσουν παγκόσμια δίκτυα, όπως τράπεζες.

Βελτιώνοντας τον τρόπο που μοιραζόμαστε και διαχειριζόμαστε τα στοιχεία των πελατών μας, θα μπορέσουμε να διαχειριστούμε καλύτερη τη μάχη ενάντια στον κίνδυνο του οικονομικού εγκλήματος. Εξάλλου, είναι ευθύνη μας να διασφαλίζουμε ότι οι συναλλαγές σας με την τράπεζά μας γίνονται με σιγουριά και ασφάλεια.

Όσο ο κόσμος γίνεται ολοένα και πιο διασυνδεδεμένος και οι πληροφορίες διακινούνται με μεγαλύτερη ταχύτητα, αυξάνονται δυστυχώς και οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται σε επίδοξους εγκληματίες για κακόβουλη χρήση του οικονομικού συστήματος. Μια βασική άμυνα εναντίον της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες είναι η αποφυγή του ανοίγματος λογαριασμών με ψευδή στοιχεία. Χρειάζεται επίσης ανά διαστήματα να επιβεβαιώνουμε την προέλευση των κεφαλαίων, στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειάς μας για την παρακολούθηση των νόμιμων κεφαλαίων των πελατών μας και την προστασία τους από το οικονομικό έγκλημα. Οι εγκληματίες επιχειρούν να παρουσιαστούν ως νομοταγείς πολίτες ή επιχειρήσεις και συνεπώς είναι απαραίτητο να ζητούμε αποδεικτικά έγγραφα από όλους μας τους πελάτες προκειμένου να προστατεύουμε πλήρως αυτούς και τους λογαριασμούς τους.

Αν είστε ιδιώτης πελάτης της υπηρεσίας personal banking, είναι πιθανό να χρειαστούμε τουλάχιστον δύο είδη εγγράφων από εσάς: ένα για διακρίβωση της ταυτότητάς σας και ένα για επιβεβαίωση της τρέχουσας διεύθυνσής σας. Πρόκειται για δύο ξεχωριστά έγγραφα και πρέπει να προσκομίζονται τα πρωτότυπα και όχι αντίγραφα.

Αν είστε επιχείρηση, τα έγγραφα που θα χρειαστείτε εξαρτώνται από το μέγεθος και τη φύση της επιχείρησής σας. Ωστόσο, είναι πιθανό να πρέπει να επιβεβαιώσετε τη δομή σας ως νομικό πρόσωπο και τους πραγματικούς δικαιούχους σας, καθώς και τις χώρες με τις οποίες συναλλάσσεστε.