Υπολογισμός μηνιαίας δόσης βάσει εξόδων

Υπολογισμός μηνιαίας δόσης βάσει εξόδων

Ο υπολογισμός αυτός σας δείχνει το ποσό που θα πρέπει λογικά να είστε σε θέση να πληρώνετε κάθε μήνα για το δάνειό σας, έχοντας συνυπολογίσει όλα τα μηνιαία σας έξοδα.

Καθαρό μηνιαίο εισόδημα Πρώτος δικαιούχος Δεύτερος δικαιούχος
(αν υπάρχει)
Καθαρές μηνιαίες αποδοχές €  € 
Μηνιαίο εισόδημα από επενδύσεις €  € 
Άλλα μηνιαία εισοδήματα €  € 
Συνολικό μηνιαίο εισόδημα €  € 
Μηνιαία έξοδα
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
Λογαριασμοί ΔΕΚΟ και συνδρομές
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
Μηνιαία έξοδα κίνησης
€ 
€ 
€ 
Εισιτήρια τραίνου / λεωφορείου € 
€ 
Άλλα μηνιαία έξοδα
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

Σημείωση: Ο υπολογισμός αυτός δίνεται αποκλειστικά για ενδεικτικούς σκοπούς. Οι παραπάνω πληροφορίες του υπολογισμού αυτού δεν φυλάσσονται από την HSBC ή από οποιονδήποτε τρίτο.