Υπολογισμός εξόδων αγοράς και μετακόμισης κατοικίας

Υπολογισμός εξόδων αγοράς και μετακόμισης κατοικίας

Αγορά κατοικίας
Νομικά έξοδα € 
'Εξοδα εκτίμησης € 
Φόρος προσημείωσης € 
Εισφορά Ν.128/75 € 
Φόρος μεταβίβασης € 
Αμοιβή μεσιτικού γραφείου € 
Υποθηκοφυλακείο € 
Αμοιβή ανεξάρτητου εκτιμητή € 
Σύνδεση δικτύων € 
Μεταφορικά έξοδα € 
Σύνολο €