Υπολογισμός μηνιαίας δόσης στεγαστικού δανείου

Υπολογισμός μηνιαίας δόσης στεγαστικού δανείου

Οι υπολογισμοί αυτοί σας δείχνουν σε ποιό ποσό θα ανέρχεται η μηνιαία δόση του στεγαστικού σας δανείου, ανάλογα με το ποσό που επιθυμείτε να δανειστείτε, το είδος του στεγαστικού δανείου που επιλέγετε και τη χρονική διάρκεια του δανείου.

Υπολογισμός μηνιαίας δόσης
€ 
 %
€  
€  

Το παραπάνω ποσό δεν συνιστά προσφορά και δίνεται αποκλειστικά για ενδεικτικούς σκοπούς. Το ποσό που μπορείτε να δανειστείτε υπόκειται σε επιβεβαίωση του εισοδήματός σας, σε ελέγχους φερεγγυότητας και σε αποτίμηση του ακινήτου. Μπορείτε να ζητήσετε γραπτή προσφορά με σχετική αίτησή σας. Επί του ακινήτου εγγράφεται προσημείωση υποθήκης. Τα δάνεια εξαρτώνται από το νομικό καθεστώς, το είδος και την αξία του ακινήτου.

Η ΕΓΚΑΙΡΗ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΔΟΣΕΩΝ, ΣΑΣ ΑΠΑΛΑΣΣΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΓΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΚΟΠΗ ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ Η ΜΗ ΕΓΚΑΙΡΗ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΑΣ.

Σημειώστε ότι στα παραπάνω επιτόκια των στεγαστικών δανείων δεν περιλαμβάνεται η εισφορά του νόμου 128/75 (σήμερα 0,12%).

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τα έξοδα του Στεγαστικού Δανείου πατήστε εδώ