Υπολογισμός κέρδους από την μεταφορά υπολοίπου πιστωτικών καρτών στην HSBC

Υπολογισμός κέρδους από την μεταφορά υπολοίπου
πιστωτικών καρτών στην HSBC

 

 

 

Το προγράμμα μεταφοράς υπολοίπου πιστωτικών καρτών* της HSBC ξεχωρίζει για το ανταγωνιστικό επιτόκιο που προσφέρει, την ευελιξία στην αποπληρωμή, τις γρήγορες διαδικασίες μεταφοράς, αλλά και μια σειρά άλλων προνομίων.

Ειδικότερα, σας προσφέρουμε τη δυνατότητα να μεταφέρετε τις οφειλές σας από άλλες τράπεζες με επιτόκιο:

5,99%** μέχρι αποπληρωμής του υπολοίπου

Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Ποσοστό Επιβάρυνσης (Σ.Ε.Π.Π.Ε.).Για ποσό μεταφοράς υπολοίπου €3.000 που εξοφλείται σε 12 ισόποσες έντοκες δόσεις με ονομαστικό επιτόκιο 5,99% συν εισφορά Ν. 128/1975, 0,60%, και ετήσια συνδρομή κύριας κάρτας που συνυπολογίζεται στην πρώτη δόση, ανέρχεται σε 7,70%. Επομένως, για κεφάλαιο Ευρώ 3.000 σύνολο καταβολών Ευρώ 3.120,61.

* H μεταφορά υπολοίπου δεν ισχύει για την Πιστωτική Κάρτα U Start!
** Πλέον εισφοράς 0,60% του ν. 128/75. Ισχύει μέχρι οριστικής αποπληρωμής του μεταφερόμενου υπολοίπου και εφόσον η πιστωτική κάρτα παραμένει σε ισχύ και εξοφλείται εμπρόθεσμα.