Υπολογισμός IBAN

Υπολογισμός IBAN

Μετατροπή λογαριασμού

Αριθμός λογαριασμού HSBC

Για να μετατρέψετε τον αριθμό του Τραπεζικού Λογαριασμού που τηρείτε στην HSBC Ελλάδος σε μορφή ΙΒΑΝ, παρακαλώ εισάγετε τον αριθμό λογαριασμού και επιλέξτε «Μετατροπή».

- -   

Επαλήθευση λογαριασμού

Επαλήθευση λογαριασμού ΙΒΑΝ

Για να ελέγξετε την εγκυρότητα οποιουδήποτε λογαριασμού Τράπεζας στην Ελλάδα σε μορφή ΙΒΑΝ, εισάγετε τον λογαριασμό και επιλέξτε « Επαλήθευση»