HSBC Ιδιώτες

 • Σύνδεση

Μετακομίζοντας στο εξωτερικό

Η HSBC μαζί σας, όπου και να πάτε

Ανοίξτε λογαριασμό σε οποιαδήποτε χώρα λειτουργεί η HSBC. Μολονότι οι χώρες έχουν διαφορετικές νομοθεσίες και κανονισμούς, το προσωπικό των καταστημάτων της HSBC σας παρέχει όλη την απαραίτητη πληροφόρηση που αφορά στην κάθε χώρα ξεχωριστά και βεβαιώνει ότι ο λογαριασμός στη χώρα που θα επισκεφθείτε θα είναι έτοιμος όταν τον χρειαστείτε.

Τι πρέπει να γνωρίζετε

Ενιαίος Ευρωπαϊκός χώρος και χώρος Σένγκεν

Στον ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο ανήκουν όλα τα κράτη-μέλη της Ε.Ε., των οποίων οι πολίτες (όπως και οι πολίτες που προέρχονται από τρίτες χώρες και διαμένουν νόμιμα σε κράτη μέλη της Ε.Ε. με άδεια παραμονή) έχουν το δικαίωμα να διακινούνται ελεύθερα, με απλή επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή του ισχύοντος διαβατηρίου τους κατά τους προβλεπόμενους ελέγχους (βλ. Αρ. 4 και 5 της Οδηγίας 2004/38/ΕΚ).

Στο χώρο Σένγκεν ανήκουν:

 • Αυστρία
 • Βέλγιο
 • Γαλλία
 • Γερμανία
 • Δανία
 • Ελλάδα
 • Εσθονία
 • Ισπανία
 • Ιταλία
 • Λεττονία
 • Λιθουανία
 • Λουξεμβούργο
 • Μάλτα
 • Ολλανδία
 • Ουγγαρία
 • Πολωνία
 • Πορτογαλία
 • Σλοβακία
 • Σλοβενία
 • Σουηδία
 • Τσέχικη Δημοκρατία
 • Φινλανδία

Επίσης, στα συνδεδεμένα κράτη Ελβετία, Ισλανδία, Νορβηγία και Λιχτενστάιν (στις δύο τελευταίες η σχετική Συμφωνία δεν εφαρμόζεται πλήρως), οι Έλληνες πολίτες, κάτοχοι ισχύοντος δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου, ταξιδεύουν χωρίς κανένα άλλο έλεγχο πέραν της διακρίβωσης της ταυτοπροσωπίας από τις αρμόδιες αρχές ή τις μεταφορικές εταιρείες κατά την αναχώρηση.

Τρίτες χώρες (εκτός Ε.Ε. και Σένγκεν)

Για τους κατόχους ελληνικού διαβατηρίου (διπλωματικού, υπηρεσιακού ή κοινού) απαιτείται θεώρηση (Visa) κατά περίπτωση προκειμένου να ταξιδέψουν σε τρίτες χώρες.

Πηγή: Υπουργείο Εξωτερικών

Εργασία στο εξωτερικό

Οι υπήκοοι των κρατών μελών της Ε.Ε. έχουν το δικαίωμα να αναζητήσουν απασχόληση, να εργαστούν ως μισθωτοί ή ελεύθεροι επαγγελματίες ή να συνταξιοδοτηθούν, μεταβαίνοντας σε οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ε.Ε. Στην περίπτωση αυτή αντιμετωπίζονται όπως και οι υπήκοοι της χώρας υποδοχής, ενώ ορισμένα από τα δικαιώματα που παρέχει η ιδιότητα του κοινοτικού εργαζόμενου επεκτείνονται και στα μέλη της οικογένειάς του.

Πηγή: Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Τα κράτη μέλη της Ε.Ε. έχουν συνάψει μεταξύ τους φορολογικές συμβάσεις, ώστε να αποφευχθεί η διπλή φορολογία των εισοδημάτων των ατόμων που προέρχονται από διάφορες χώρες.

Πηγή: Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Φορολογία

Οι πολίτες της Ε.Ε. που εργάζονται σε άλλο κράτος μέλος, αποκτούν "φορολογική κατοικία" στο μέρος αυτό εφόσον δηλωθεί ως τόπος μόνιμης κατοικίας. Δηλώνουν στη χώρα υποδοχής το σύνολο των εισοδημάτων τους και υπόκεινται σε όλους τους φόρους όπως και οι υπήκοοι της.
Αν διατηρήσουν τον τόπο μόνιμης κατοικίας στη χώρα προέλευσής τους, οι αποδοχές τους φορολογούνται στο κράτος που ασκούν πραγματικά την επαγγελματική τους δραστηριότητα. Στην περίπτωση που οι αμοιβές προέρχονται από δημόσιες υπηρεσίες φορολογούνται στο κράτος από το οποίο καταβάλλονται.

Βοήθεια από την HSBC

Αν είστε πελάτης της υπηρεσίας HSBC Premier, θα έχετε βοήθεια και υποστήριξη στις ενέργειες που απαιτούνται για το άνοιγμα λογαριασμού στο εξωτερικό, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις και τους αντίστοιχους κανονισμούς της εκάστοτε χώρας, αρκεί να προσφέρεται η υπηρεσία στην χώρα αυτή.
Παρόλο που τα είδη λογαριασμών διαφέρουν από χώρα σε χώρα, το προσωπικό της HSBC διαθέτει την απαραίτητη εμπειρία και τεχνογνωσία ώστε να σας διευκολύνει.

Οφέλη για πελάτες της Υπηρεσίας HSBC Premier παγκοσμίως

 • Εάν είστε ήδη πελάτης της υπηρεσίας HSBC Premier στην Ελλάδα, αυτόματα απολαμβάνετε την υπηρεσία HSBC Premier και όλα τα τοπικά οφέλη της στη χώρα που μετακομίζετε
 • Αποκτάτε γρήγορη και εύκολη πρόσβαση στους λογαριασμούς σας μέσω Internet, σε όποιο μέρος του κόσμου λειτουργεί η HSBC και παρέχεται η Υπηρεσία HSBC Premier
 • Πριν την άφιξή σας, σας βοηθούμε να προσδιορίσετε όλα όσα χρειάζεστε για την κάλυψη όλων των τραπεζικών σας αναγκών
 • Η HSBC αναλαμβάνει όλες τις σχετικές διαδικασίες για το άνοιγμα λογαριασμού στη χώρα προορισμού σας, σύμφωνα με τους τοπικούς κανόνες και ρυθμίσεις. Σε περίπτωση που απαιτείται η προσκόμιση αντιγράφων του διαβατηρίου σας ή άλλου πιστοποιητικού ταυτότητας, ενημερώνεστε πριν από κάθε ενέργεια της Τράπεζας
 • Η HSBC σας εξυπηρετεί στην απόκτηση ορίου πιστωτικής κάρτας στο εξωτερικό ανάλογο με αυτό στην HSBC Ελλάδας, με την προϋπόθεση ότι το όριο που έχετε στην χώρα σας εξυπηρετείται κανονικά τουλάχιστον για ένα χρόνο
 • Σας παρέχουμε όλα τα στοιχεία επικοινωνίας του εξειδικευμένου προσωπικού της HSBC στη χώρα προορισμού σας, ώστε να λάβετε την απαραίτητη βοήθεια και καθοδήγηση όποτε τη χρειάζεστε

Ταξιδιωτική ασφάλιση

Ξεκινήστε το ταξίδι σας γνωρίζοντας πως ακόμα και τα απρόοπτα μπορείτε να τα αντιμετωπίσετε με 'ασφάλεια'.
Ως πελάτης της Υπηρεσίας HSBC Premier, μπορείτε να επιλέξετε το ετήσιο πρόγραμμα ταξιδιωτικής ασφάλισης από την HSBC, το οποίο σας καλύπτει για τυχόν ανεπιθύμητα γεγονότα, προσωπικά ατυχήματα και νοσοκομειακά έξοδα για απεριόριστο αριθμό ταξιδιών στο εξωτερικό.

Πλεονεκτήματα ταξιδιωτικής ασφάλισης

 • Εικοσιτετράωρη, καθημερινή κάλυψη σε όλα τα ταξίδια σας στο εξωτερικό μέσα σε ένα χρόνο
 • Δυνατότητα επιλογής ατομικού ή οικογενειακού συμβολαίου με ιδιαίτερα χαμηλό κόστος
 • Δυνατότητα προσθήκης ή αφαίρεσης μελών της οικογένειας οποιαδήποτε στιγμή μέσα στο χρόνο

Αποποίηση ευθύνης:
Η πληροφόρηση παρέχεται ως γενικός οδηγός προς αναφορά. Τα προνόμια, τα χαρακτηριστικά και οι υπηρεσίες μπορεί να υπόκεινται σε τοπικούς νομικούς περιορισμούς.

Αποποίηση ευθύνης:
Αυτή η ενότητα παρατίθεται μόνο ως γενική ενημέρωση και κατεύθυνση. Δεν θα πρέπει να βασίζεστε στις πληροφορίες οι οποίες αναφέρονται σε αυτή την ενότητα καθώς επίσης και οι συγκεκριμένες πληροφορίες δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται και να ερμηνεύονται ως επαγγελματική συμβουλή για κάθε μεμονωμένη περίπτωση. Μελλοντικές αλλαγές στη νομοθεσία, σε κλίμακες φορολόγησης καθώς και στη συνήθη πρακτική μπορούν να επηρεάσουν τις πληροφορίες σε αυτή την ιστοσελίδα. Οι εμφανιζόμενες πληροφορίες βασίστηκαν στα σημερινά δεδομένα ή αντλήθηκαν από πηγές που θεωρήθηκαν ως αξιόπιστες, αλλά η HSBC δεν προβαίνει σε καμία δήλωση ή επιβεβαίωση ως προς την ακρίβεια ή την πληρότητα αυτών και σε καμία περίπτωση η τράπεζα δεν ευθύνεται για ζημίες, απώλειες κ.λπ. που τυχόν προκύψουν επειδή βασιστήκατε σε αυτές τις πληροφορίες. Οι πληροφορίες αντλήθηκαν από ιστοσελίδες ελληνικών δημόσιων φορέων.