Αμοιβαία Κεφάλαια - Βασικές Πληροφορίες για Επενδυτές (KIIDs)

Αμοιβαία Κεφάλαια -
Βασικές Πληροφορίες για Επενδυτές (KIIDs)


HGIF US DOLLAR BOND AC USD (ISIN:LU0165076018)

HGIF ASIA EX JAPAN EQT EC USD (ISIN:LU0164849209)

HGIF ASIA EX JAPAN EQ. EC GBP (ISIN: LU0164849209) *

HGIF ASIA EX JAPAN EQT EC EUR (ISIN:LU0164849209)

HGIF BRAZIL EQUITY EC USD (ISIN: LU0196696966)

HGIF BRAZIL EQUITY EC GBP(ISIN: LU0196696966) *

HGIF BRAZIL EQUITY EC EUR (ISIN: LU0196696966)

HGIF BRIC EQUITY EUR M2C USD (ISIN: LU0214875030) *

HGIF BRIC EQUITY EUR M2C EUR (ISIN: LU0214875030) *

HGIF BRIC MKTS EQUITY EC USD (ISIN: LU0254982597)

HGIF BRIC MKTS EQUITY EC GBP (ISIN: LU0254982597) *

HGIF BRIC MKTS EQUITY EC EUR (ISIN: LU0254982597)

HGIF CHINESE EQUITY EC USD (ISIN:LU0164852419)

HGIF CHINESE EQUITY EUR EC GBP (ISIN: LU0164852419) *

HGIF CHINESE EQUITY EC EUR (ISIN:LU0164852419)

HGIF CLIMATE CHANGE EC USD (ISIN: LU0323240373) *

HGIF CLIMATE CHANGE EC GBP (ISIN: LU0323240373) *

HGIF CLIMATE CHANGE EC EUR (ISIN: LU0323240373) *

HGIF EURO CREDIT BOND EC USD (ISIN: LU0165091165)

HGIF EURO CREDIT BOND EC EUR (ISIN: LU0165091165)

HGIF EURO RESERVE AC EUR (ISIN: LU0165130674)

HGIF EUROLAND EQUITY EC USD (ISIN: LU0165081950)

HGIF EUROLAND EQUITY EC GBP (ISIN: LU0165081950) *

HGIF EUROLAND EQUITY EC EUR (ISIN: LU0165081950)

HGIF GEM DEBT TTL RET M1C USD (ISIN:LU0283739885)

HGIF GEM DEBT TOTAL RETURN GBP (ISIN: LU0283739885) *

HGIF GEM DEBT TTL RET M1C EUR (ISIN:LU0283739885)

HGIF GLOB EM MRKT BOND AC GBP (ISIN: LU0566116140) *

HGIF GLOB EM MRKTS BOND AC EUR (ISIN: LU0566116140)

HGIF GLOB EM MRKTS BOND AC USD (ISIN: LU0566116140)

HGIF GLOB EM MRKT BOND PC USD (ISIN: LU0164943648) *

HGIF GLOB EM MRKT BOND PC GBP (ISIN: LU0164943648) *

HGIF GLOB EM MRKT BOND PC EUR (ISIN: LU0164943648) *

HGIF GLOB EMRG MKTS EQT EC USD (ISIN:LU0164853813)

HGIF GLOB EMRG MKTS EQT EC EUR (ISIN:LU0164853813)

HGIF GLOB INFL LINK BND EC USD (ISIN:LU0518436570)

HGIF GLOB INFL LINK BND EC GBP (ISIN:LU0518436570) *

HGIF GLOB INFL LINK BND EC EUR (ISIN:LU0518436570) *

HGIF INDIAN EQUITY EC USD (ISIN:LU0164858028)

HGIF INDIAN EQUITY EC EUR (ISIN:LU0164858028)

HGIF JAPANESE EQUITY EC EUR (ISIN: LU0165080713)

HGIF JAPANESE EQUITY EC USD (ISIN: LU0165080713)

HGIF LATIN AMERICAN EQT EC USD (ISIN:LU0449512150)

HGIF LATIN AMERICAN EQUITY GBP (ISIN: LU0449512150) *

HGIF LATIN AMERICAN EQT EC EUR (ISIN:LU0449512150)

HGIF RUSSIA EQUITY EC USD (ISIN: LU0329931256)

HGIF RUSSIA EQUITY EC GBP (ISIN: LU0329931256)

HGIF RUSSIA EQUITY EC EUR (ISIN: LU0329931256)

HGIF TURKEY EQUITY EC USD (ISIN: LU0213962813)

HGIF TURKEY EQUITY EC EUR (ISIN: LU0213962813)

HGIF US EQUITY EC USD (ISIN: LU0165081018)

HGIF US EQUITY EC EUR (ISIN: LU0165081018)

HGIF EUROLAND EQ SML COMP EUR (ISIN: LU0165073775)

HGIF GLB HIGH INCOME USD (ISIN: LU0524291613)

HGIF GLB HIGH INCOME EUR (ISIN: LU0807188023)

HGIF GLB EQ VOLATILITY FOC USD (ISIN: LU1066051225)

HGIF GLB EQ VOLATILITY FOC EUR (ISIN: LU1066052207)

* Μόνο για αίτηση εξαγοράς αμοιβαίου κεφαλαίου

BGF ASIA PACIF EQT INCM A2 USD (ISIN:LU0414403419) *

BGF CONTIN.EUROP.FLEX A4DS GBP (ISIN: LU0071969892) *

BGF CONTIN.EUROPEAN FLEX A2EUR (ISIN: LU0224105477) *

BGF EMERG MKTS EQT INCM A2 USD (ISIN:LU0651946864)

BGF EMERG EUROPE EUR (ISIN: LU0011850392) *

BGF EMERG EUROPE USD (ISIN: LU0171273575) *

BGF EMERGING MARKETS A2 EUR (ISIN:LU0171275786)

BGF EMERGING MARKETS A2 USD (ISIN:LU0047713382)

BGF EURO BOND A2 EUR (ISIN:LU0050372472)

BGF EURO BOND A2 USD (ISIN:LU0171279184)

BGF EURO CORPORATE BOND A EUR (ISIN:LU0162658883)

BGF EUROPEAN EQT INCM A2 EUR (ISIN:LU0562822386)

BGF EUROPEAN VALUE A2 EUR (ISIN:LU0072462186)

BGF EUROPEAN VAL GBP (ISIN: LU0171282212) *

BGF EUROPEAN VALUE A2 USD (ISIN:LU0171281750)

BGF FINANC USD (ISIN: LU0106831901) *

BGF FINANCE EUR (ISIN: LU0171304719) *

BGF US FLEXIBLE EQUITY A2 EUR (ISIN:LU0171296865) *

BGF US FLEXIBLE EQUITY A2 USD (ISIN:LU0154236417) *

BGF GLOBAL ALLOCATION A2 EURH (ISIN:LU0212925753)

BGF GLOB ENHANCE EUR (ISIN: LU0278718100) *

BGF GLOB ENHANCE USD (ISIN: LU0265550359) *

BGF GLOBAL GOVRNT BOND A2 EURH (ISIN:LU0297942863)

BGF GLOBAL GOVRNT BOND A2 USD (ISIN:LU0006061385)

BGF GLOBAL ALLOCATION A2 USD (ISIN:LU0072462426)

BGF GLOBAL ALLOCATION A2 EUR (ISIN:LU0171283459)

BGF GLOBAL EQT INCOME A2 EURH (ISIN:LU0625451603)

BGF GLOBAL EQUITY A2 EUR (ISIN:LU0225796571) *

BGF GLOBAL EQUITY A2 USD (ISIN:LU0224106525) *

BGF GLOBAL EQT INCOME A2 USD (ISIN:LU0545039389)

BGF HEALTHSC EUR (ISIN: LU0171307068)

BGF HEALTHSC USD (ISIN: LU0122379950)

BGF JAPAN FLEXIBLE EQT A2 EUR (ISIN:LU0212924608) *

BGF JAPAN FLEXIBLE EQT A2 USD (ISIN:LU0212924517) *

BGF LATIN AMERICAN A2 EUR (ISIN: LU0171289498) *

BGF LATIN AMERICAN A2 GBP (ISIN: LU0171289738) *

BGF LATIN AMERICAN A2 USD (ISIN: LU0072463663) *

BGF NEW ENERGY EUR (ISIN: LU0171289902)

BGF NEW ENERGY USD (ISIN: LU0124384867)

BGF PACIFIC EQUITY A2 EUR (ISIN: LU0171290314) *

BGF PACIFIC EQUITY A2 GBP (ISIN: LU0171290744) *

BGF PACIFIC EQUITY A2 USD (ISIN: LU0035112944) *

BGF RESOURCE EQ IN U (ISIN: LU0612318385) *

BGF WORLD AGRIC. HEDGED A2 EUR (ISIN: LU0471298348) *

BGF WORLD AGRICULTURE A2 USD (ISIN: LU0385154629) *

BGF WORLD ENERGY EUR (ISIN: LU0171301533)

BGF WORLD ENERGY USD (ISIN: LU0122376428)

BGF WORLD GOLD EUR (ISIN: LU0171305526)

BGF WORLD GOLD USD (ISIN: LU0055631609)

BGF WORLD MINING EUR (ISIN: LU0172157280)

BGF WORLD MINING USD (ISIN: LU0075056555)

BGF USD HIGH YIELD A2 USD (ISIN: LU0046676465)

BGF USD HIGH YIELD A2 EUR (ISIN: LU0330917963)

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND GBP (ISIN: LU0236177068) *

BGF EURO MARKETS FUND EUR (ISIN: LU0093502762) *

BGF EURO MARKETS FUND USD (ISIN: LU0171277485) *

BGF UNITED KINGDOM FUND A2 GBP (ISIN: LU0011847091) *

BGF JAPAN SML MID CAP OP A2 EU (ISIN: LU0171289068) *

BGF US SML MID CAP OP A2 EUR (ISIN: LU0171298648) *

BGF EUROPEAN FUND A2 USD (ISIN: LU0171280430) *

BGF EUROPEAN EQ INC A5G EUR (ISIN:LU0561744862)

BGF GLBL EQ INC A5G EURH (ISIN:LU0625451512)

BGF ASIA PAC EQ INC A5G USD (ISIN:LU0414403500) *

BGF EM EQT INC A5G USD (ISIN:LU0651947912)

BGF GLBL EQ INC A5G USD (ISIN:LU0553294199)

* Μόνο για αίτηση εξαγοράς αμοιβαίου κεφαλαίου

JPM US AGGREGATE BOND A EUR (ISIN:LU0679000579)

JPM EMERG MARKET BOND A USD (ISIN:LU0431994713)

JPM GLB HIGH YIELD BOND A USD (ISIN:LU0344579056)

JPM US AGGREGATE BOND A USD (ISIN:LU0210532957)

JPM GLB HIGH YIELD BOND A EUR (ISIN:LU0108415935)

G REAL EST HEDGED EUR (ISIN: LU0258924702) *

GLOBAL REAL EST USD (ISIN: LU0258923563) *

HIGHBRIDGE MKT N EUR (ISIN: LU0273792142) *

HIGHBRIDGE MKT N USD (ISIN: LU0273793033) *

HIGHBRIDGE MKT USHD (ISIN: LU0323455575) *

JF ASEAN EQUITY A (ACC) EUR (ISIN: LU0441852612)

JF ASEAN EQUITY A (ACC) USD (ISIN: LU0441851309)

JF GREATER CHINA FU (ISIN: LU0210526801) *

JP EASTERN EUR EQ (ISIN: LU0210529144)

JP EMERG MARK DP EUR (ISIN: LU0210532528) *

JP GL CAP APPREC (ISIN: LU0095938881) *

JPM GLOB CONSERV BAL A ACC USD (ISIN:LU0218006517) *

JP GL CAP PRESER USD (ISIN: LU0235842555) *

JPM GLOBAL DYNAMIC A ACC USD (ISIN:LU0210533419)

JP MIDDLE EAST USD (ISIN: LU0210535208) *

JP NATUR RESOUR USD (ISIN: LU0266512127)

JP NATUR RESOURC (ISIN: LU0208853274)

JP STERLING BOND (ISIN: LU0210535463) *

JPM AFRICA EQ USD (ISIN: LU0355584466) *

JPM AMERICA EQUITY A ACC USD (ISIN:LU0210528500)

JPM AMERICA EQT A ACC HEDG EUR (ISIN:LU0159042083)

JPM BRAZIL USD (ISIN: LU0318934451) *

JPM EM MARK EQT USD (ISIN: LU0210529656) *

JPM EUROPE EQUITY PLUS A EUR (ISIN: LU0289089384) *

JPM EUROPE EQUITY PLUS A USD (ISIN: LU0336375786) *

JPM GLOB CONSERV BAL EUR (ISIN: LU0070211940) *

JPM RUSSIA A ACC USD (ISIN:LU0225506756) *

JPM PACIFIC EQUITY EUR (ISIN:LU0217390573) *

JPM EMERG MKTS EQUITY EUR (ISIN:LU0217576759) *

JPM EM LCY DEBT EUR (ISIN: LU0332400232)

JPM EM LCY DEBT USD (ISIN: LU0332400406)

* Μόνο για αίτηση εξαγοράς αμοιβαίου κεφαλαίου

HSBC CLIC EURO 85 CLASS G (ISIN: FR0000438087) *

 

* Μόνο για αίτηση εξαγοράς αμοιβαίου κεφαλαίου

SAS AGRICULTURE EUR (ISIN: LU0269889266)*

SAS AGRICULTURE USD (ISIN: LU0269888532) *

SAS COMMODITY F. EUR (ISIN: LU0233036713) *

SAS COMMODITY F. USD (ISIN: LU0232504117) *

SAS GOLD&METAL EUR (ISIN: LU0371150292) *

SAS GOLD&METAL USD (ISIN: LU0371156497) *

SCH ASIAN BOND (ISIN: LU0106250508) *

SCH EUROPEAN EQT ALPHA ACC EU (ISIN:LU0161305163)

SCH GREATER CHINA USD (ISIN: LU0140636845) *

SCH LATIN AMERICAN USD (ISIN: LU0106259046) *

SCH ASIAN OPPORTUNIT A ACC USD (ISIN:LU0106259558)

SCH US SMALL & MID CAP USD (ISIN: LU0205193047) *

SISF EMD EUR (ISIN: LU0177592218) *

SISF EMD USD (ISIN: LU0106253197) *

SISF EURO CORPORATE A ACC EUR (ISIN:LU0113257694)

SISF MIDDLE EAST EUR (ISIN: LU0316459139)

SISF MIDDLE EAST USD (ISIN: LU0314587907)

SISF WEALTH PRESERVATION EUR (ISIN: LU0107768052) *

SISF GLOBAL PROPERTY SEC A EUR (ISIN:LU0224509132)

SISF GLOBAL PROPERTY SEC A USD (ISIN:LU0224508324)

SISF BRIC A ACC EUR (ISIN:LU0232931963) *

SISF US DOLLAR BOND A ACC USD (ISIN:LU0106260564) *

SISF US SML MID CAP EQ EUR-H A (ISIN:LU0334663233) *

SISF EUR SHRT TRM BND A ACCEUR (ISIN:LU0106234643) *

SISF EURO EQUITY EUR A ACC EUR (ISIN:LU0106235293) *

SISF EURO LIQUIDITY EUR (ISIN:LU0136043394) *

SISF GLB MULTI ASSET ALLOC USD (ISIN:LU0776416371) *

SISF EURO EQUITY A1 ACC USD (ISIN:LU0150928074) *

SISF US DOLLAR LIQUIDITY A ACC (ISIN:LU0136043808)*

SISF JPN EQUITY A EURH (ISIN:LU0236737465)

SISF JPN EQUITY A USDH (ISIN: LU0903425923)

SISF EU SMALL CAP EUR (ISIN: LU0106237406)

SISF GLB MLT ASSET INC USD (ISIN: LU0757359368)

SISF GLB MLT ASSET INC EURH (ISIN: LU0757360457)

SISF STR BND USD (ISIN: LU0201322137)

SISF STR BND EURH (ISIN: LU0201323531)

* Μόνο για αίτηση εξαγοράς αμοιβαίου κεφαλαίου