Ανακοίνωση

H πώληση των δραστηριοτήτων του ελληνικού υποκαταστήματος της HSBC Continental Europe (HSBC Ελλάδος) στην Παγκρήτια Τράπεζα Α.Ε. ολοκληρώθηκε, με ισχύ από τις 28 Ιουλίου 2023 μετά το πέρας των εργασιών.

 

Σε περίπτωση που χρειάζεστε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες μεταβίβασης, παρακαλούμε να απευθυνθείτε απευθείας στην Παγκρήτια Τράπεζα Α.Ε. (www.pancretabank.gr).

 

Ευχαριστούμε τους πελάτες και τους υπαλλήλους μας για την στήριξή τους όλα αυτά τα χρόνια.