Αρχή βασικού περιεχομένου

Στεγαστικό δάνειο με κυμαινόμενο επιτόκιο

Στεγαστικό δάνειο με κυμαινόμενο επιτόκιο HSBC

Η αγορά ενός σπιτιού είναι μια από τις πιο ευτυχισμένες στιγμές στη ζωή ενός ανθρώπου. Επιλέξτε τη δική σας κατοικία ή βελτιώστε μια κατοικία που ήδη έχετε και κάντε τα όνειρά σας πραγματικότητα, με το στεγαστικό δάνειο με κυμαινόμενο επιτόκιο της HSBC France, Athens branch.

Βασικά προνόμια

 • Στεγαστικό δάνειο για αγορά, βελτίωση ή επισκευή κατοικίας, ή μεταφορά δανείου από άλλη τράπεζα

 • Σταδιακή εκταμίευση χρημάτων μόνο σε περίπτωση δανειοδότησης για βελτίωση ή επισκευή

Ποιο ποσό θα πληρώνω κάθε μήνα;

Χρησιμοποιήστε τον υπολογιστή μηνιαίων δόσεων για να έχετε μια ένδειξη σχετικά με την μηνιαία δόση σας.

Επιτόκια

 • στεγαστικό δάνειο για αγορά κατοικίας με κυμαινόμενο επιτόκιο συνδεδεμένο με το Euribor 1 μήνα, πλέον περιθωρίου
 • στεγαστικό δάνειο για επισκευή ή βελτίωση κατοικίας με κυμαινόμενο επιτόκιο συνδεδεμένο με το Euribor 1 μήνα, πλέον περιθωρίου

 

Euribor 1 μήνα, που, αν πέσει υπό το μηδέν, θα θεωρηθεί ότι ισούται με μηδέν

 • Διάρκεια δανείου έως και 25 έτη

 • Απλές διαδικασίες, σαφείς όροι, διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα

Διάρκεια δανείου

Αττική & Θεσσαλονίκη 
Δάνειο/αξία Διάρκεια δανείου
0% - 60% 25 έτη
61% - 70% 20 έτη
71% - 75%  10 έτη

Διάρκεια δανείου

Αττική & Θεσσαλονίκη 
Δάνειο/αξία 0% - 60%
Διάρκεια δανείου 25 έτη
Δάνειο/αξία 61% - 70%
Διάρκεια δανείου 20 έτη
Δάνειο/αξία 71% - 75% 
Διάρκεια δανείου 10 έτη
Άλλες τουριστικές πόλεις και περιοχές
Ποσοστό χρηματοδότησης Διάρκεια δανείου
0% - 60% 25 έτη
Άλλες τουριστικές πόλεις και περιοχές
Ποσοστό χρηματοδότησης 0% - 60%
Διάρκεια δανείου 25 έτη
Επισκευή σπιτιού – ανεξαρτήτως περιοχής / πόλης
Ποσοστό χρηματοδότησης Διάρκεια δανείου
0% - 50% 10 έτη
Επισκευή σπιτιού – ανεξαρτήτως περιοχής / πόλης
Ποσοστό χρηματοδότησης 0% - 50%
Διάρκεια δανείου 10 έτη

Έξοδα δανείου

Κριτήρια επιλεξιμότητας

Για να λάβετε στεγαστικό δάνειο2, είναι αναγκαίο να τηρείτε λογαριασμό στην HSBC.

2 Για την έγκριση του δανείου, απαιτείται ελάχιστο οικογενειακό εισόδημα ύψους €45.000.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Κατά την υποβολή της αίτησης, βεβαιωθείτε ότι έχετε τα εξής:

 • συμπληρωμένη αίτηση χορήγησης δανείου
 • ταυτότητα (αντίγραφο των δύο όψεων) ή διαβατήριο σε ισχύ (πρωτότυπο)
 • δανειακή ενημερότητα για τυχόν εκκρεμή δάνεια ή άλλες δανειακές υποχρεώσεις
 • τελευταία βεβαίωση μισθοδοσίας αν είστε μισθωτός ή τελευταίο απόκομμα καταβολής σύνταξης αν είστε συνταξιούχος

 

Θα χρειαστούν επίσης τα ακόλουθα φορολογικά έγγραφα:

 • E1 και E3 (πρωτότυπα) των τελευταίων τριών ετών, και πρόσφατη φορολογική ενημερότητα (πρωτότυπο) αν είστε ελεύθερος επαγγελματίας
 • τελευταίο Ε9 (πρωτότυπο)
 • τελευταίο Ε2 (πρωτότυπο) για εισοδήματα από ακίνητη περιουσία
 • εκκαθαριστικά σημειώματα φόρου εισοδήματος (πρωτότυπα) των τελευταίων τριών ετών

Σχετικά προϊόντα

 

Αξιοποιήστε επενδυτικές ευκαιρίες ή ικανοποιήστε τις τρέχουσες ανάγκες σας άμεσα, χωρίς να απαιτείται κάποια μεταβολή στο επενδυτικό σας χαρτοφυλάκιο.

 

Καθημερινά προκύπτουν νέες ευκαιρίες και ανάγκες. Είμαστε δίπλα σας για να διευκολύνουμε κάθε σας επιλογή.