Αρχή βασικού περιεχομένου

Η δήλωση εχεμύθειάς μας

Πίνακας περιεχομένων

Μπορείτε να κάνετε λήψη και να τυπώσετε τη Δήλωση Εχεμύθειας:

Η νέα μας Δήλωση Εχεμύθειας

Το Σεπτέμβριο του 2022 ανανεώσαμε τη Δήλωση Εχεμύθειάς μας για να συμπεριλάβουμε αλλαγές σχετικά με την επεξεργασία στοιχείων απάτης, καθώς και τη νέα Δήλωση Εχεμύθειας της Εφαρμογής για φορητές συσκευές.

 

Μπορείτε να δείτε τη Δήλωση Εχεμύθειας για την Ιστοσελίδα μας παρακάτω.

Επίσης, μπορείτε να δείτε τη Δήλωση Εχεμύθειας της Εφαρμογής για φορητές συσκευές εδώ.

Πριν ξεκινήσουμε

Η παρούσα δήλωση (Δήλωση Εχεμύθειας) αφορά στις προσωπικές πληροφορίες που τηρούνται από μέλη του Ομίλου HSBC ως υπεύθυνοι επεξεργασίας, όπως περιγράφεται κατωτέρω. Η δήλωση αυτή επεξηγεί ποιες πληροφορίες συλλέγουμε σχετικά με εσάς, πώς θα χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες, με ποιον θα τις μοιραστούμε, τις περιπτώσεις κατά τις οποίες θα τις μοιραστούμε και ποια στάδια θα ακολουθήσουμε για να διασφαλίσουμε ότι αυτές παραμένουν ιδιωτικές και ασφαλείς. Η δήλωση αυτή εξακολουθεί και ισχύει ακόμα κι αν η σύμβασή σας για τραπεζικά ή άλλα προϊόντα και υπηρεσίες με εμάς λήξει. Θα πρέπει επίσης να αναγνωσθεί από κοινού με τους τραπεζικούς ή ασφαλιστικούς σας όρους και προϋποθέσεις, καθώς οι όροι αυτοί και προϋποθέσεις περιλαμβάνουν ενότητες που σχετίζονται με τη χρήση και την αποκάλυψη πληροφοριών.

Η παρούσα Δήλωση Εχεμύθειας καλύπτει οποιαδήποτε προϊόντα ή υπηρεσίες τις οποίες τηρείτε με εμάς, συμπεριλαμβανομένων καταθέσεων, δανείων, πιστωτικών καρτών, ενυπόθηκων δανείων, επενδύσεων και ασφάλισης. Ορισμένες φορές ίσως χρειαστεί να σας παρέχουμε ξεχωριστές ή περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένα προϊόντα και υπηρεσίες. Αυτή η πληροφόρηση θα ισχύει. Επίσης, εάν διατηρείτε συναλλακτική σχέση με άλλα τμήματα του Ομίλου HSBC (π.χ. επιχειρηματική τραπεζική της HSBC, first direct, M&S Bank ή HSBC σε οποιεσδήποτε άλλες χώρες), θα σας παρέχουν ξεχωριστά πληροφορίες, όπου απαιτείται.

Κάποιοι από τους συνδέσμους στις ιστοσελίδες μας οδηγούν σε άλλες ιστοσελίδες της HSBC ή σε άλλες ιστοσελίδες εκτός HSBC που έχουν τις δικές τους δηλώσεις εχεμύθειας, οι οποίες ενδέχεται να είναι διαφορετικές από την παρούσα δήλωση. Θα πρέπει να βεβαιώνετε ότι είστε ικανοποιημένοι με τις δηλώσεις εχεμύθειας αυτών, όταν χρησιμοποιείτε εκείνες τις ιστοσελίδες.

Όπου έχουμε αναφέρει "εσείς" ή "σας", αυτό σημαίνει εσάς, οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο πρόσωπο στο λογαριασμό σας, οποιοσδήποτε προβαίνει σε τραπεζικές συναλλαγές ή συναλλάσσεται μαζί μας για λογαριασμό σας (π.χ. διαχειριστές ή εκτελεστές, πληρεξούσιοι δικηγόροι δυνάμει πληρεξουσίου) και άλλα σχετιζόμενα πρόσωπα (συμπεριλαμβανομένων εξουσιοδοτημένων υπογραφόντων, εταίρων, μελών και διαχειριστών).

Όπου αναφέρουμε "εμείς" αυτό σημαίνει εταιρείες του ομίλου HSBC οι οποίες ενεργούν ως υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα.

Ποιες πληροφορίες συλλέγουμε

Θα συλλέγουμε τις πληροφορίες σας μόνο σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς και την ισχύουσα νομοθεσία. Μπορεί να τις συλλέγουμε από ένα εύρος πηγών και μπορεί να σχετίζονται με οποιοδήποτε από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας που αιτείστε, τηρείτε ή τηρούσατε στο παρελθόν. Επίσης, μπορεί να συλλέξουμε πληροφορίες σχετικές με εσάς όταν συναλλάσσεστε μαζί μας, π.χ. όταν επισκέπτεστε τις ιστοσελίδες μας ή τους εναλλακτικούς διαύλους επικοινωνίας μας, μας καλείτε ή επισκέπτεστε οποιοδήποτε από τα υποκαταστήματά μας, ή ρωτάτε για οποιοδήποτε από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

Κάποιες πληροφορίες χορηγούνται απευθείας από εσάς, π.χ. όταν παρέχετε την ταυτότητα σας για να ανοίξετε έναν λογαριασμό. Είναι δυνατό επίσης να χορηγούνται από τον οικονομικό σας σύμβουλο, εμπορικό αντιπρόσωπο ή διαμεσολαβητή ενυπόθηκων δανείων, άλλες εταιρείες της HSBC, την ασφαλιστική εταιρεία η οποία παρέχει τα ασφαλιστήρια τα οποία προσφέρουμε ή από άλλες πηγές από τις οποίες μας έχετε ζητήσει να λάβουμε πληροφορίες. Μπορεί επίσης να βρούμε μερικές από δημόσιες πηγές.

Οι πληροφορίες οι οποίες συλλέγουμε θα διαφέρουν αν τηρείτε τραπεζικά προϊόντα και υπηρεσίες ή ασφαλιστικά προϊόντα.

Οι πληροφορίες που συλλέγουμε, μπορεί να περιλαμβάνουν:

Πληροφορίες που μας παρέχετε εσείς, π.χ.:

 • προσωπικά στοιχεία, π.χ. όνομα, προηγούμενα ονόματα, φύλο, ημερομηνία και τόπο γέννησης,
 • στοιχεία επικοινωνίας, π.χ. ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμούς σταθερής και κινητής τηλεφωνίας,
 • πληροφορίες σχετικές με την ταυτότητά σας, π.χ. φωτογραφία ταυτότητας, στοιχεία δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου, αριθμός Εθνικής Ασφάλισης, Εθνικό Δελτίο ταυτότητας και εθνικότητα,
 • έρευνα αγοράς, π.χ. πληροφορίες και γνώμες, οι οποίες εκφράζονται όταν συμμετέχετε σε έρευνα αγοράς,
 • δεδομένα σύνδεσης και εγγραφής χρήστη, π.χ. πιστοποιημένα στοιχεία σύνδεσης για τηλεφωνική και διαδικτυακή/ηλεκτρονική τραπεζική και εφαρμογές τραπεζικής μέσω κινητού τηλεφώνου,
 • άλλες πληροφορίες σχετικά με εσάς, τις οποίες μας παρέχετε συμπληρώνοντας έντυπα ή επικοινωνώντας μαζί μας, είτε με φυσική παρουσία ή μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή διαδικτυακά ή διαφορετικά.

Πληροφορίες που συλλέγουμε ή δημιουργούμε σχετικά με εσάς, π.χ.:

 • τις χρηματοοικονομικές σας πληροφορίες και πληροφορίες σχετικές με τη συναλλακτική σχέση με εμάς, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων και υπηρεσιών που τηρείτε, τους εναλλακτικούς διαύλους που χρησιμοποιείτε και τους τρόπους με τους οποίους συναλλάσσεστε μαζί μας, τη δυνατότητα σας να λαμβάνετε και να διαχειρίζεσθε την πίστωσή σας, το ιστορικό πληρωμών σας, αρχεία συναλλαγών, αγορές διαπραγματεύσεων, πληρωμές στο λογαριασμό σας συμπεριλαμβανομένων στοιχείων αποδοχών και πληροφοριών αναφορικά με παράπονα και διαφορές,
 • πληροφορίες τις οποίες χρησιμοποιούμε για να σας αναγνωρίσουμε και ταυτοποιήσουμε, π.χ. την υπογραφή σας και τις βιομετρικές σας πληροφορίες, όπως η φωνή σας για φωνητική ταυτοποίηση, επιπρόσθετες πληροφορίες τις οποίες λαμβάνουμε από εξωτερικές πηγές, τις οποίες χρειαζόμαστε για σκοπούς συμμόρφωσης,
 • γεωγραφικές πληροφορίες, π.χ. σχετικά με ποια καταστήματα ή ΑΤΜ χρησιμοποιείτε,
 • πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε έγγραφα των πελατών, π.χ. απόδειξη συμβουλής που τυχόν σας έχουμε παράσχει,
 • πληροφορίες εμπορικής προώθησης (μάρκετινγκ) και πωλήσεων, π.χ. λεπτομέρειες των υπηρεσιών που λαμβάνετε και τις προτιμήσεις σας,
 • cookies και παρόμοιες τεχνολογίες που χρησιμοποιούμε για να σας αναγνωρίσουμε, να θυμόμαστε τις προτιμήσεις σας και να προσαρμόζουμε το περιεχόμενο που σας παρέχουμε – η πολιτική μας για τα cookies περιλαμβάνει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των cookies,
 • πληροφορίες βαθμολόγησης αξιολόγησης κινδύνου, π.χ. αξιολόγηση πιστωτικού κινδύνου, συναλλακτική συμπεριφορά και πληροφορίες ανάληψης κινδύνου,
 • δεδομένα ερευνών, π.χ. έλεγχοι δέουσας επιμέλειας, έλεγχοι κυρώσεων και καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, αναφορές χρηματοοικονομικών πληροφοριών, περιεχόμενο και μετα-δεδομένα αναφορικά με σχετικές ανταλλαγές πληροφοριών μεταξύ και ανάμεσα σε άτομα, οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, φωνητικών μηνυμάτων, ζωντανής συνομιλίας,
 • αρχεία αλληλογραφίας και άλλη επικοινωνία μεταξύ μας, συμπεριλαμβανομένων του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, της ζωντανής συνομιλίας, των άμεσων μηνυμάτων και των επικοινωνιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης,
 • πληροφορίες τις οποίες χρειαζόμαστε για να εκπληρώνουμε τις κανονιστικές μας υποχρεώσεις, π.χ. πληροφορίες σχετικές με στοιχεία συναλλαγών, με τον εντοπισμό οποιασδήποτε ύποπτης και ασυνήθιστης δραστηριότητας και πληροφορίας σχετικά με συνδεδεμένα με εσάς μέρη ή με αυτές τις δραστηριότητες.

Πληροφορίες που συλλέγουμε από άλλες πηγές, π.χ.:

 • πληροφορίες τις οποίες μας έχετε ζητήσει να συλλέγουμε για εσάς, π.χ. πληροφορίες σχετικά με τους λογαριασμούς σας ή συμμετοχές σε άλλες εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών συναλλαγών,
 • πληροφορίες από τρίτους παρόχους, π.χ. πληροφορίες οι οποίες μας βοηθούν να καταπολεμούμε την απάτη ή οι οποίες σχετίζονται με τις κοινωνικές σας συναναστροφές (μεταξύ ατόμων, οργανισμών, ενδιαφερομένων και άλλων μετόχων, οι οποίες αποκτήθηκαν από εταιρείες που συλλέγουν συνδυαστικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των επικοινωνιών σας δια μέσων κοινωνικής δικτύωσης).
 • αν η σχέση μας περιλαμβάνει και ασφαλιστικό συμβόλαιο ή αίτημα αποζημίωσης, δύναται επίσης να συλλέγουμε:
 • πληροφορίες σχετικά με την ασφαλιστική σας αποζημίωση από την ασφαλιστική εταιρεία – που δύναται να περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικές με την αξίωση.

Πώς θα χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας

Θα χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας μόνο είτε όταν έχουμε τη συγκατάθεσή σας ή έχουμε άλλο νόμιμο λόγο για τη χρήση αυτών. Αυτοί οι λόγοι περιλαμβάνουν περιπτώσεις που:

 • είναι απαραίτητο να επιδιώξουμε τα έννομα συμφέροντα μας,
 • είναι απαραίτητο να επεξεργαστούμε τις πληροφορίες για την εκτέλεση σύμβασης μαζί σας,
 • είναι απαραίτητο να επεξεργαστούμε τις πληροφορίες για να συμμορφωθούμε με μια έννομη υποχρέωση,
 • θεωρούμε ότι η χρήση των πληροφοριών σας όπως περιγράφονται είναι προς το δημόσιο συμφέρον, π.χ. για το σκοπό της πρόληψης ή εντοπισμού εγκληματικών πράξεων.
 • είναι απαραίτητο να στοιχειοθετήσουμε, ασκήσουμε ή υποστηρίξουμε τα έννομα συμφέροντά μας, ή
 • είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας για την εξυπηρέτηση ασφαλιστικού συμβολαίου.


Οι λόγοι για τους οποίους χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας περιλαμβάνουν:

 • να παρέχουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας,
 • να εκτελούμε τις οδηγίες σας, π.χ. για να εκπληρώσουμε ένα αίτημα πληρωμής, ή να διαβιβάσουμε το αίτημά σας προς την ασφαλιστική εταιρία για μεταβολές επί του ασφαλιστικού συμβολαίου.
 • να διενεργούμε ελέγχους σχετικά με την πιστοληπτική σας ικανότητα. Να διαχειριζόμαστε τη σχέση μας μαζί σας - συμπεριλαμβανομένης (εκτός αν μας δηλώσετε διαφορετικά) της ενημέρωσης σας για προϊόντα και υπηρεσίες, οι οποίες θεωρούμε ότι σας αφορούν,
 • να κατανοούμε πώς χρησιμοποιείτε τους λογαριασμούς και τις υπηρεσίες σας,
 • υποστήριξη τραπεζικών εργασιών,
 • την πρόληψη ή τον εντοπισμό εγκληματικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένης της απάτης και του οικονομικού εγκλήματος, π.χ. χρηματοδότηση τρομοκρατίας και σωματεμπορίας,
 • έρευνα και επίλυση παραπόνων,
 • διασφάλιση ασφάλειας κι επιχειρησιακή συνέχεια,
 • διαχείριση κινδύνου,
 • παροχή ηλεκτρονικής/διαδικτυακής τραπεζικής, εφαρμογών μέσω κινητής τηλεφωνίας και άλλες διαδικτυακές πλατφόρμες προϊόντων,
 • εφαρμογή βελτίωσης προϊόντων και υπηρεσιών,
 • αναλύσεις δεδομένων για να αντιλαμβανόμαστε καλύτερα τις συνθήκες και τις προτιμήσεις σας, ώστε να διασφαλίζουμε ότι μπορούμε να σας παρέχουμε την βέλτιστη συμβουλή και να σας παρέχουμε μία εξατομικευμένη υπηρεσία,
 • να προστατεύουμε τα έννομα δικαιώματα και να συμμορφωνόμαστε με τις έννομες υποχρεώσεις μας,
 • να επικοινωνούμε με δικηγόρους, ερευνητές, εκτιμητές, άλλους δανειστές, υποθηκοφύλακες και τρίτους διαμεσολαβητές/ενδιάμεσους,
 • σκοπούς ανάπτυξης και σχεδιασμού συστήματος ή προϊόντων, ασφάλισης, ελέγχου και διοικητικούς/διαχειριστικούς σκοπούς,
 • είσπραξη ποσών που οφείλετε


Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το πώς θα χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας, μπορείτε να βρείτε στο κατωτέρω Παράρτημα.

Πώς λαμβάνουμε αποφάσεις σχετικά με εσάς

Ίσως χρησιμοποιήσουμε αυτοματοποιημένα συστήματα για να μας βοηθήσουν να λάβουμε αποφάσεις, π.χ. όταν αιτείστε προϊόντα και υπηρεσίες, να λάβουμε αποφάσεις περί χρηματοδότησης και να διενεργήσουμε ελέγχους για απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Ίσως χρησιμοποιήσουμε τεχνολογία η οποία μας βοηθάει να αναγνωρίσουμε το επίπεδο κινδύνου, που σχετίζεται με δραστηριότητα πελάτη ή χρήση λογαριασμού, π.χ. για πίστωση, απάτη, ή για λόγους οικονομικού εγκλήματος, ή για να διαπιστώσουμε αν κάποιος άλλος χρησιμοποιεί την κάρτα σας χωρίς την άδειά σας.

Μπορεί να έχετε δικαίωμα σε ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που λαμβάνουμε αυτές τις αποφάσεις. Μπορεί επίσης να έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε ανθρώπινη παρέμβαση και να προσβάλετε την απόφαση. Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στην ενότητα "Τα δικαιώματά σας" παρακάτω.

Εντοπισμός ή καταγραφή όσων λέτε ή πράττετε

Για να σας βοηθήσουμε να είστε εσείς και τα χρήματά σας ασφαλή, μπορούμε να καταγράφουμε λεπτομέρειες των επαφών σας μαζί μας. Ενδέχεται να καταγράφουμε και να παρακολουθούμε τις συζητήσεις σας μαζί μας, συμπεριλαμβανομένων των τηλεφωνικών κλήσεων, των κατ' ιδίαν συναντήσεων, των επιστολών, των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, των ζωντανών συζητήσεων, των βιντεοκλήσεων και οποιουδήποτε άλλου είδους επικοινωνίας. Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις εγγραφές για να ελέγξουμε τις οδηγίες που μας έχετε δώσει, να αξιολογήσουμε, να αναλύσουμε και να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, να εκπαιδεύσουμε το ανθρώπινο δυναμικό μας, να διαχειριστούμε τον κίνδυνο ή να αποτρέψουμε και να ανιχνεύσουμε απάτες και άλλες εγκληματικές ενέργειες. Ενδέχεται επίσης να καταγράψουμε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις αλληλεπιδράσεις, π.χ. τους αριθμούς τηλεφώνου από τους οποίους μας καλείτε και πληροφορίες σχετικά με τις συσκευές ή το λογισμικό που χρησιμοποιείτε. Χρησιμοποιούμε κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης (CCTV) μέσα και γύρω από τις εγκαταστάσεις μας, το οποίο μπορεί να συλλέγει φωτογραφίες ή βιντεοσκοπήσεις σας ή μελλοντικά να καταγράφει τη φωνή σας.

Συμμόρφωση με τους νόμους και τις υποχρεώσεις κανονιστικής συμμόρφωσης

Θα χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας για να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας αναφορικά με τη συμμόρφωση, για να συμμορφωθούμε με άλλους νόμους και κανονισμούς, και για να τις κοινοποιήσουμε σε κανονιστικές αρχές και άλλες αρχές στις οποίες υπάγονται οι εταιρείες του Ομίλου HSBC. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τη χρήση τους για την ανίχνευση ή την αποτροπή εγκληματικών ενεργειών (συμπεριλαμβανομένων της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και άλλων οικονομικών εγκλημάτων). Αυτό το θα κάνουμε εφόσον είναι αναγκαίο προκειμένου να συμμορφωθούμε με νομική μας υποχρέωση ή επειδή είναι έννομο συμφέρον τόσο δικό μας όσο και άλλων, ή για τον εντοπισμό και την πρόληψη παράνομων πράξεων.

Εμπορική προώθηση (μάρκετινγκ) και έρευνα αγοράς

Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας για να σας παρέχουμε λεπτομέρειες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HSBC, και επίσης προϊόντα και υπηρεσίες από τους συνεργάτες μας και άλλα σχετικά τρίτα μέρη. Μπορούμε να σας στέλνουμε μηνύματα εμπορικής προώθησης (μάρκετινγκ) μέσω ταχυδρομείου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου, μηνυμάτων κειμένου ή ασφαλών μηνυμάτων. Μπορείτε να αλλάξετε γνώμη επί του πώς λαμβάνετε μηνύματα εμπορικής προώθησης (μάρκετινγκ) ή να επιλέξετε να σταματήσετε να τα λαμβάνετε ανά πάσα στιγμή. Για να κάνετε αυτή την αλλαγή, παρακαλώ επικοινωνείτε μαζί μας στο κοντινότερο κατάστημα.

Αν μας ζητήσετε να μην σας αποστέλλουμε εμπορικές προωθήσεις (μάρκετινγκ), μπορεί να χρειαστούμε μια σύντομη χρονική περίοδο για να ενημερώσουμε τα συστήματά μας και τα αρχεία μας, ώστε να ανταποκρίνονται στο αίτημά σας, κατά τη διάρκεια του οποίου ενδέχεται να συνεχίσετε να λαμβάνετε μηνύματα εμπορικής προώθησης (μάρκετινγκ). Ακόμα και αν μας ζητήσετε να μην σας αποστέλλουμε μηνύματα εμπορικής προώθησης (μάρκετινγκ), θα συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε τα στοιχεία επικοινωνίας σας για να σας παρέχουμε σημαντικές πληροφορίες, όπως αλλαγές στους όρους συναλλαγών ή αν χρειάζεται να σας ενημερώσουμε για οτιδήποτε προκειμένου να συμμορφωθούμε με τις κανονιστικές μας υποχρεώσεις.

Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας για έρευνα αγοράς και για να αναγνωρίσουμε τις τάσεις. Εταιρείες έρευνας αγοράς που ενεργούν για λογαριασμό μας μπορούν να έρθουν σε επαφή μαζί σας μέσω ταχυδρομείου, τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλων μεθόδων επικοινωνίας για να σας προσκαλέσουν να συμμετάσχετε στην έρευνα. Δε θα σας προσκαλέσουμε να λάβετε μέρος στην έρευνα χρησιμοποιώντας μία μέθοδο επικοινωνίας την οποία μας έχετε ζητήσει να μην χρησιμοποιούμε. Οποιεσδήποτε απαντήσεις παρέχετε ενώ συμμετέχετε στην έρευνα αγοράς θα μας αναφέρονται ανώνυμα, εκτός κι αν μας παρέχετε την άδεια να μοιραζόμαστε τα στοιχεία σας.

Με ποιον ενδέχεται να μοιραστούμε τις πληροφορίες σας

Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τις πληροφορίες σας σε άλλους όπου είναι νόμιμο να το πράξουμε, συμπεριλαμβανομένου του αν τόσο εμείς όσο και εκείνοι:

 • χρειάζεται να το πράξουμε/πράξουν για να σας προσφέρουμε/προσφέρουν προϊόντα ή υπηρεσίες που έχετε ζητήσει, π.χ. για την ικανοποίηση ενός αιτήματος πληρωμής,
 • χρειάζεται να το πράξουμε/πράξουν προκειμένου να σας παρασχεθεί το ασφαλιστικό σας συμβόλαιο,
 • έχουμε/έχουν δημόσια ή νομική υποχρέωση να το πράξουμε/πράξουν, π.χ. για να συμβάλουμε στην ανίχνευση και την αποτροπή απάτης, φοροδιαφυγής και οικονομικού εγκλήματος,
 • χρειάζεται σε σχέση με την υποβολή αναφορών κανονιστικής συμμόρφωσης, δικαστική προσφυγή ή διεκδίκηση ή υπεράσπιση νομίμων δικαιωμάτων και συμφερόντων,
 • έχουμε/έχουν έννομο επιχειρηματικό λόγο για να το πράξουμε/πράξουν π.χ. για να διαχειριστούμε/διαχειριστούν κίνδυνο, να επαληθεύσουμε/επαληθεύσουν την ταυτότητά σας, να διευκολύνουμε/ουν άλλη εταιρεία να σας παρέχει τις υπηρεσίες τις οποίες έχετε ζητήσει, ή να αξιολογήσουμε/ουν την καταλληλότητά σας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, ή
 • έχουμε/έχουν ζητήσει την άδειά σας για να μοιραστούμε/μοιραστούν αυτές τις πληροφορίες και έχετε συμφωνήσει.


Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τις πληροφορίες σας για αυτούς τους σκοπούς σε άλλους, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

 • άλλων εταιρειών του Ομίλου HSBC και οποιουσδήποτε υπεργολάβους, αντιπροσώπους ή παρόχους υπηρεσιών που εργάζονται για εμάς ή παρέχουν υπηρεσίες σε εμάς ή σε άλλες εταιρείες του Ομίλου HSBC (συμπεριλαμβανομένων των υπαλλήλων, των υπεργολάβων, των παρόχων υπηρεσιών, των διευθυντών και των υπεύθυνων αυτών),
 • οποιωνδήποτε συνδικαιούχων κοινών λογαριασμών, διαχειριστών, δικαιούχων ή εκτελεστών,
 • ατόμων που παρέχουν εγγυήσεις ή άλλη ασφάλεια για οποιαδήποτε ποσά μας οφείλετε,
 • ατόμων προς τα οποία κάνετε πληρωμές και από τα οποία δέχεσθε πληρωμές,
 • δικαιούχων σας, μεσαζόντων, ανταποκριτριών τραπεζών και τραπεζικών αντιπροσώπων, γραφείων συμψηφισμού, των συστημάτων εκκαθάρισης ή διακανονισμού, αντισυμβαλλομένων της αγοράς και οποιωνδήποτε εταιρειών στις οποίες κατέχετε τίτλους μέσω ημών (π.χ. μετοχές, ομολογίες ή δικαιώματα προαίρεσης),
 • παρόχων υπηρεσιών που θα υποστηρίξουν ηλεκτρονική/ψηφιακή υπογραφή εγγράφων (e-signatures),
 • άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, δανειστών και δικαιούχων εξασφάλισης επί οποιασδήποτε περιουσίας προς εξασφάλισή μας, φορολογικών αρχών, εμπορικών ενώσεων, οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, παρόχων υπηρεσιών πληρωμής και γραφείων ενημέρωσης οφειλετών ή είσπραξης οφειλών,
 • οποιωνδήποτε διαχειριστών κεφαλαίων που παρέχουν υπηρεσίες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων σε εσάς και οποιωνδήποτε εμπορικών αντιπροσώπων που σας συστήνουν σε εμάς ή συνεργάζονται μαζί μας για λογαριασμό σας,
 • οποιασδήποτε οντότητας που έχει συμφέρον επί των προϊόντων ή υπηρεσιών που παρέχουμε σε εσάς, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης που τυχόν αναλαμβάνουν τον σχετιζόμενο με αυτά κίνδυνο,
 • φυσικών προσώπων ή εταιρειών, όπου απαιτείται σε σχέση με πιθανή ή πραγματική αναδιάρθρωση, συγχώνευση, εξαγορά ή ανάληψη ελέγχου εταιρειών, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε μεταβίβασης ή πιθανής μεταβίβασης οποιουδήποτε από τα δικαιώματα ή τα καθήκοντά μας στο πλαίσιο της συμφωνίας μας μαζί σας,
 • των οργάνων επιβολής του νόμου, των δημόσιων κυβερνητικών φορέων, των δικαστηρίων, των οργανισμών επίλυσης διαφορών, των κανονιστικών φορέων μας, των ελεγκτών και οποιουδήποτε μέρους που διορίζεται ή ζητείται από τους κανονιστικούς φορείς που μας επιβλέπουν προκειμένου να διεξάγουν έρευνες ή ελέγχους για τις δραστηριότητές μας,
 • άλλων μερών που εμπλέκονται σε οποιεσδήποτε αμφισβητήσεις, συμπεριλαμβανομένων αμφισβητούμενων συναλλαγών,
 • των οργανισμών για την καταπολέμηση της απάτης που θα τις χρησιμοποιήσουν επίσης για την ανίχνευση και την πρόληψη περιστατικών απάτης και άλλων οικονομικών εγκλημάτων, και για την επαλήθευση της ταυτότητάς σας,
 • οποιουδήποτε παρέχει οδηγίες ή διαχειρίζεται οποιονδήποτε από τους λογαριασμούς, προϊόντα ή υπηρεσίες εξ’ ονόματός σας, π.χ. πληρεξούσιους, δικηγόρους/νομικούς συμβούλους, μεσάζοντες, κλπ.,
 • οποιουδήποτε άλλου που μας έχει υποδειχθεί να μοιραζόμαστε τις πληροφορίες σας είτε από εσάς, από συνδικαιούχο λογαριασμού ή οποιονδήποτε άλλο ο οποίος παρέχει οδηγίες ή διαχειρίζεται οποιονδήποτε από τους λογαριασμούς προϊόντα ή υπηρεσίες εξ’ ονόματός σας,
 • των παρόχων επεξεργασίας καρτών για να διενεργούν ελέγχους πίστωσης, απάτης και κινδύνου, να επεξεργάζονται τις πληρωμές σας, να εκδίδουν και να διαχειρίζονται την κάρτα σας,
 • αν η σχέση μας περιλαμβάνει και ασφαλιστικό συμβόλαιο ή αίτημα αποζημίωσης, θα μοιραζόμαστε τις πληροφορίες σας επιπλέον με:
 • άλλα μέρη που εμπλέκονται στη χορήγηση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου σας όπως διαμεσολαβητής, εάν υπάρχει ή η ασφαλιστική εταιρία που σας παρέχει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Κοινοποίηση συγκεντρωτικών ή ανωνυμοποιημένων πληροφοριών

Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε συγκεντρωτικές ή ανωνυμοποιημένες πληροφορίες εντός και εκτός του Ομίλου HSBC με συνεργάτες όπως ερευνητικές ομάδες, πανεπιστήμια ή διαφημιστές. Δεν θα είναι δυνατή η ταυτοποίησή σας από αυτές τις πληροφορίες, π.χ. ενδέχεται να κοινοποιήσουμε πληροφορίες σχετικά με τις γενικές τάσεις των δαπανών στην Ελλάδα προκειμένου να βοηθήσουμε στην έρευνα.

Για πόσο χρονικό διάστημα θα διατηρούμε τις πληροφορίες σας

Τηρούμε τις πληροφορίες σας σύμφωνα με την πολιτική τήρησης δεδομένων που εφαρμόζουμε. Για παράδειγμα, θα τηρούμε τα βασικά τραπεζικά σας δεδομένα για ένα ελάχιστο διάστημα πέντε ετών από τη λήξη της σχέσης μας μαζί σας. Αυτό μας διευκολύνει να συμμορφωνόμαστε με τις νόμιμες και κανονιστικές απαιτήσεις ή να χρησιμοποιούμε τα δεδομένα όπου χρειάζεται για τους νόμιμους σκοπούς μας, όπως η διαχείριση του λογαριασμού σας και η αντιμετώπιση οποιωνδήποτε διαφορών ή επιφυλάξεων, οι οποίες τυχόν ανακύψουν.

Ίσως χρειαστεί να τηρήσουμε τις πληροφορίες σας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, στην περίπτωση που χρειαστούμε τις πληροφορίες για να συμμορφωθούμε με κανονιστικές ή νομικές απαιτήσεις ή όπου ενδέχεται να τις χρειαστούμε για τους νόμιμους σκοπούς μας, π.χ. για να απαντήσουμε σε ερωτήματα ή καταγγελίες, για να καταπολεμήσουμε περιστατικά απάτης και οικονομικού εγκλήματος, για να απαντήσουμε σε αιτήματα τις κανονιστικές αρχές κ.λπ.

Αν δεν χρειαστεί να τηρήσουμε πληροφορίες για αυτό το διάστημα, ενδέχεται να τις καταστρέψουμε, να τις διαγράψουμε ή να τις ανωνυμοποιήσουμε νωρίτερα.

Διασυνοριακή διαβίβαση των πληροφοριών σας

Οι πληροφορίες σας ενδέχεται να μεταφερθούν και να αποθηκευτούν σε τοποθεσίες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), συμπεριλαμβανομένων χωρών που ενδέχεται να μην έχουν το ίδιο επίπεδο προστασίας προσωπικών πληροφοριών. Όταν το κάνουμε αυτό, θα διασφαλίσουμε ότι θα έχουν κατάλληλο επίπεδο προστασίας και ότι η μεταφορά είναι νόμιμη. Ίσως χρειαστεί να μεταφέρουμε τις πληροφορίες σας με αυτόν τον τρόπο προκειμένου να εκτελέσουμε τη σύμβασή μας μαζί σας, να εκπληρώσουμε κάποια νομική υποχρέωση, να προστατεύσουμε το δημόσιο συμφέρον ή/και τα έννομα συμφέροντά μας. Σε ορισμένες χώρες, μπορεί να υποχρεωθούμε εκ του νόμου να κοινοποιήσουμε ορισμένες πληροφορίες, π.χ. στις φορολογικές αρχές. Ακόμη και σε αυτές τις περιπτώσεις, θα κοινοποιήσουμε τις πληροφορίες σας μόνο με άτομα που έχουν το δικαίωμα να τις δουν.

Μπορείτε να αποκτήσετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την προστασία των πληροφοριών σας όταν μεταφέρονται εκτός ΕΕ ή ΕΟΧ επικοινωνώντας μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία στην ενότητα "Περισσότερες λεπτομέρειες για τις πληροφορίες σας" παρακάτω.

Τα δικαιώματά σας

Έχετε διάφορα δικαιώματα σε σχέση με τις πληροφορίες που έχουμε στην κατοχή μας για εσάς. Αυτά τα δικαιώματα περιλαμβάνουν τα εξής:

 • το δικαίωμα πρόσβασης στις πληροφορίες που τηρούμε σχετικά με εσάς και λήψης πληροφοριών σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας τους,
 • σε ορισμένες περιπτώσεις, το δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των πληροφοριών σας, το οποίο μπορείτε να κάνετε ανά πάσα στιγμή. Ενδέχεται να συνεχίσουμε να επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες σας αν έχουμε άλλον θεμιτό λόγο για να το πράξουμε.
 • σε ορισμένες περιπτώσεις, το δικαίωμα λήψης ορισμένων πληροφοριών που μας έχετε δώσει σε ηλεκτρονική μορφή ή/και αιτήματος για μεταβίβαση σε τρίτο μέρος,
 • το δικαίωμα να ζητήσετε διόρθωση των πληροφοριών σας αν είναι ανακριβείς ή ελλιπείς,
 • σε ορισμένες περιπτώσεις, το δικαίωμα να ζητήσετε διαγραφή των πληροφοριών σας. Ενδέχεται να συνεχίσουμε να τηρούμε τις πληροφορίες σας αν το δικαιούμαστε ή αν απαιτείται να το πράξουμε.
 • το δικαίωμα ένστασης και αιτήματος του περιορισμού της επεξεργασίας των πληροφοριών σας σε ορισμένες περιπτώσεις. Και πάλι, ενδέχεται να υπάρξουν περιπτώσεις στις οποίες αντιτάσσεστε ή μας ζητείτε να περιορίσουμε την επεξεργασία των πληροφοριών σας, αλλά έχουμε το δικαίωμα να συνεχίσουμε να επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία σας ή/και να απορρίψουμε το αίτημα αυτό.


Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας επικοινωνώντας μαζί μας στα στοιχεία που αναφέρονται στην ενότητα "Περισσότερες λεπτομέρειες για τις πληροφορίες σας" παρακάτω. Έχετε, επίσης, το δικαίωμα υποβολής παραπόνου προς την Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα www.dpa.gr ή στη ρυθμιστική αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα της χώρας όπου διαμένετε ή εργάζεστε.

Έλεγχοι πιστοληπτικής ικανότητας, απάτης και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Έλεγχοι πιστοληπτικής ικανότητας

Αν υποβάλλετε αίτηση για νέα προϊόντα ή υπηρεσίες (συμπεριλαμβανομένων πιστώσεων όπως ενυπόθηκο δάνειο, προσωπικό δάνειο ή πιστωτική κάρτα), ενδέχεται να εκτελέσουμε ελέγχους πιστοληπτικής ικανότητας και ταυτοποίησης σας με έναν ή περισσότερους φορείς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας. Όταν χρησιμοποιείτε τις τραπεζικές μας υπηρεσίες, μπορούμε επίσης να πραγματοποιούμε περιοδικές έρευνες σε φορείς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας για τη διαχείριση του λογαριασμού σας μαζί μας.

Για να επιτύχουμε τούτο, θα παράσχουμε τα προσωπικά σας στοιχεία στους φορείς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και αυτοί θα μας δώσουν πληροφορίες για εσάς. Αυτό θα περιλαμβάνει πληροφορίες από την αίτηση χορήγησης πιστώσεως και την χρηματοοικονομική σας κατάσταση και το χρηματοοικονομικό σας ιστορικό. Οι φορείς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας θα μας παράσχουν τόσο δημόσιες πληροφορίες, όσο και κοινές πληροφορίες σχετικά με την πιστοληπτική και χρηματοοικονομική κατάσταση, το ιστορικό καθώς και πληροφορίες πρόληψης της απάτης.

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες:

 • για να αξιολογήσουμε αν μπορούμε να σας προσφέρουμε πίστωση και εάν μπορείτε να ανταποκριθείτε οικονομικά στο προϊόν το οποίο έχετε αιτηθεί,
 • για να επαληθεύσουμε την ακρίβεια των δεδομένων που μας έχετε παράσχει,
 • για την αποτροπή εγκληματικών δραστηριοτήτων, απάτης και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες,
 • για τη διαχείριση των λογαριασμών σας,
 • για να καταγράφουμε και να εισπράττουμε οφειλές, και
 • για να διασφαλίζουμε ότι οποιεσδήποτε προσφορές σας παρέχονται είναι κατάλληλες για την περίπτωση σας.


Θα συνεχίσουμε να ανταλλάσσουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς με φορείς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας για όσο χρονικό διάστημα έχετε σχέση μαζί μας. Θα ενημερώσουμε επίσης τους φορείς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας σχετικά με το ιστορικό αποπληρωμής σας. Αν δανειστείτε και δεν εξοφλήσετε πλήρως και εγκαίρως, οι φορείς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας θα καταγράψουν το οφειλόμενο χρέος. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν να παρέχονται σε άλλους οργανισμούς από τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας.

Όταν οι φορείς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας λαμβάνουν αίτημα έρευνας από εμάς, θα θέσουν ένα αποτύπωμα (ίχνος) αναζήτησης στο πιστωτικό σας αρχείο το οποίο μπορούν να δουν και άλλοι δανειστές. Αν υποβάλετε αίτηση για έναν τραπεζικό λογαριασμό ή τη χορήγηση πίστωσης (όπως όταν υποβάλετε αίτηση για ενυπόθηκο δάνειο, δάνειο ή πιστωτική κάρτα), θα λάβουμε λεπτομέρειες σχετικά με την οικονομική σας συμπεριφορά όπως και το πιστωτικό ιστορικό σας από έναν φορέα αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, (και θα μοιραστούμε πληροφορίες αναφορικά με εσάς με τον φορέα αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας) και θα χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες για να υπολογίσουμε το χρηματικό ποσό στο οποίο μπορείτε να ανταποκριθείτε οικονομικά, προκειμένου να το δανειστείτε ή να το αποπληρώσετε. Μπορούμε, επίσης, να πραγματοποιήσουμε περαιτέρω ελέγχους πιστοληπτικής ικανότητας σε εσάς για όσο χρονικό διάστημα είστε πελάτης μας, προκειμένου να διατηρήσουμε μια ακριβή και επικαιροποιημένη καταγραφή του πιστωτικού σας ιστορικού. Μπορούμε, επίσης, να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας για να επαληθεύσουμε την ακρίβεια των πληροφοριών που μας έχετε παράσχει, να αποτρέψουμε την εγκληματική δραστηριότητα, την απάτη και τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, να διαχειριστούμε τον(-ους) λογαριασμό(-ούς) σας, να παρακολουθούμε και να εισπράττουμε οφειλές και να διασφαλίσουμε ότι όλες οι προσφορές που σας παρέχονται είναι κατάλληλες για την περίσταση σας.

Τα στοιχεία των φορέων αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, τα δεδομένα που τηρούν, οι τρόποι με τους οποίους αυτοί χρησιμοποιούν και μοιράζονται προσωπικές πληροφορίες, οι περίοδοι διατήρησης δεδομένων και τα δικαιώματα προστασίας των δεδομένων σας με τους φορείς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας εξηγούνται λεπτομερέστερα στις ιστοσελίδες τους.

Φορείς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας:

Για να συμμορφωθούμε με το νόμο και για το δικό μας έννομο συμφέρον, ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να αξιολογήσουμε και να διαχειριστούμε τον κίνδυνο, μπορούμε να μοιραστούμε λεπτομέρειες σχετικά με την χρηματοοικονομική σας κατάσταση και το χρηματοοικονομικό σας ιστορικό με φορείς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, με φορείς πρόληψης της απάτης, κ.ά. Αυτό περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με οποιονδήποτε τραπεζικό λογαριασμό ή πίστωση που έχετε μαζί μας, μεταξύ των οποίων:

 • πώς διαχειρίζεστε τους τραπεζικούς σας λογαριασμούς ή τις πιστώσεις,
 • αν μας οφείλετε χρήματα,
 • αν έχουμε υποψίες για οικονομικό έγκλημα,
 • αν δεν ανταποκρίνεστε στις πληρωμές σας ή δεν έχετε εξοφλήσει όσα μας οφείλετε (εκτός αν υπάρχει πραγματική διαφωνία σχετικά με το ποσό που μας οφείλετε) - ή αν έχετε συμφωνήσει και τηρείτε ένα πρόγραμμα αποπληρωμής.

Έλεγχοι Πρόληψης Απάτης

Θα διεξάγουμε ελέγχους για τους σκοπούς πρόληψης της απάτης και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, και για να επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας, πριν σας παρέχουμε προϊόντα και υπηρεσίες. Οι έλεγχοι αυτοί απαιτούν την επεξεργασία από εμάς των προσωπικών σας πληροφοριών.

Οι προσωπικές πληροφορίες, τις οποίες εσείς παρέχετε ή τις οποίες εμείς έχουμε συλλέξει από εσάς, ή τις οποίες έχουμε λάβει από τρίτα μέρη, θα χρησιμοποιηθούν προκειμένου να πραγματοποιήσουμε αυτούς τους ελέγχους προς πρόληψη της απάτης και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, και προς επαλήθευση της ταυτότητάς σας.

Εμείς μπορούμε τυχόν να διευκολύνουμε τα όργανα επιβολής νόμου να έχουν πρόσβαση και να χρησιμοποιούν τα προσωπικά σας δεδομένα για να εντοπίζουν, να εξετάζουν και να αποτρέπουν εγκληματικές πράξεις.

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα επί τη βάσει του ότι έχουμε έννομο συμφέρον ως προς την πρόληψη της απάτης και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, και προς επαλήθευσή της ταυτότητας σας. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να προστατεύουμε την επιχειρηματική δραστηριότητα μας και να συμμορφωνόμαστε με τους σχετικούς νόμους που ισχύουν και εφαρμόζονται σε εμάς. Αυτή η επεξεργασία αποτελεί επίσης συμβατική υποχρέωση των οιωνδήποτε προϊόντων ή υπηρεσιών μας που χρησιμοποιείτε.

Τα προσωπικά σας δεδομένα μπορούν να τηρηθούν για διαφορετικές χρονικές περιόδους. Σε περίπτωση υποψίας πιθανής απάτης ή νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τα δεδομένα σας μπορούν να διατηρηθούν σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.

Συνέπειες της Επεξεργασίας

Αν έχουμε λόγους να πιστεύουμε ότι υπάρχει κίνδυνος απάτης ή νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ενδέχεται να αρνηθούμε να παρέχουμε τις υπηρεσίες και την πίστωση που έχετε ζητήσει. Ίσως, επίσης, παύσουμε να σας παρέχουμε υφιστάμενα προϊόντα και υπηρεσίες. Θα τηρηθεί αρχείο οποιουδήποτε κινδύνου απάτης ή νομιμοποίησης εσόδων παράνομων δραστηριοτήτων από υπηρεσίες αποφυγής ηλεκτρονικής απάτης. Αυτό δύναται να χρησιμοποιηθεί για να ενισχύσει τα πρότυπα εντοπισμού ηλεκτρονικής απάτης και ίσως επίσης αποτρέψει άλλους από το να  σας παράσχουν υπηρεσίες. Οι πληροφορίες τις οποίες διατηρούμε για εσάς θα μπορούσαν να σας διευκολύνουν ή να σας δυσχεράνουν να λάβετε πίστωση στο μέλλον.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις υπηρεσίες αποφυγής ηλεκτρονικής απάτης παρακαλούμε επισκεφτείτε κάθε υπηρεσία απευθείας:

Lexis Nexis (ThreatMetrix) - risk.lexisnexis.com/group/privacy-policy

Τι χρειαζόμαστε από εσάς

Είστε υπεύθυνοι να βεβαιωθείτε ότι οι πληροφορίες που μας δίνετε είναι ακριβείς και επικαιροποιημένες και πρέπει να μας ενημερώσετε αν αλλάξει κάτι το συντομότερο δυνατόν. Αν μας παρέχετε πληροφορίες σχετικά με άλλο πρόσωπο (για παράδειγμα συνδικαιούχο κοινού λογαριασμού, δικαιούχο ασφαλιστικού συμβολαίου ή εξαρτώμενο μέλος), θα πρέπει να το κατευθύνετε στην παρούσα ειδοποίηση.

Πώς διατηρούμε τις πληροφορίες σας ασφαλείς

Χρησιμοποιούμε μια σειρά μέτρων προκειμένου να διατηρήσουμε τις πληροφορίες σας ασφαλείς. Αυτά τα μέτρα μπορεί να περιλαμβάνουν κρυπτογράφηση και άλλες μορφές ασφάλειας. Απαιτούμε από το προσωπικό μας και τα τρίτα μέρη που εκτελούν οποιαδήποτε δουλειά εκ μέρους μας να συμμορφώνονται με τα κατάλληλα πρότυπα συμμόρφωσης, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων για την προστασία οποιωνδήποτε πληροφοριών και της εφαρμογής κατάλληλων μέτρων για τη χρήση και τη μεταφορά πληροφοριών.

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις πληροφορίες σας

Αν επιθυμείτε περαιτέρω πληροφορίες για οποιοδήποτε θέμα αναφέρουμε στην παρούσα Δήλωση Εχεμύθειας ή για να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση: HSBC Continental Europe, Ελλάδα, Λεωφόρος Μεσογείων 109-111, Αθήνα, Ελλάδα, απευθυνόμενοι "Σε προσοχή του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων".

Η παρούσα Δήλωση Εχεμύθειας θα ενημερώνεται από καιρό σε καιρό και την πιο πρόσφατη έκδοση της μπορείτε να την βρείτε σε αυτή τη σελίδα.

Παράρτημα – Πώς επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες σας

Θα χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας για σκοπούς, όπως τους εξής:

 • Για να παρέχουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας (συμπεριλαμβανομένης της ασφάλισης): να διαχειριζόμαστε τους λογαριασμούς σας ή να επεξεργαζόμαστε τις συναλλαγές σας. Αυτό θα πράττουμε, προκειμένου να εκτελέσουμε τη σύμβασή μας μαζί σας.
 • Για υποστήριξη τραπεζικών εργασιών: θα χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας, για να επιτρέψουμε την παροχή και λειτουργία των τραπεζικών μας υπηρεσιών σύμφωνα με τους κανονισμούς, τους νόμους και τα δικαιώματα και συμφέροντα των πελατών π.χ. διαχείριση καταγγελιών και διαχείριση λήξης συναλλακτικών σχέσεων. Οι νόμιμες βάσεις για την επεξεργασία αυτών των πληροφοριών είναι το έννομο συμφέρον, η εκ του νόμου υποχρέωση και προκειμένου να εκτελούμε τη σύμβασή μας μαζί σας.
 • Για να προλαμβάνουμε και να ανιχνεύουμε εγκληματικές ενέργειες, όπως περιστατικά απάτης, χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες: αυτό θα περιλαμβάνει παρακολούθηση, μείωση και διαχείριση του κινδύνου, διεξαγωγή ελέγχου δέουσας επιμέλειας για τους πελάτες, διαγνωστικός έλεγχος ονόματος, διαγνωστικός έλεγχος συναλλαγής και εντοπισμός κινδύνου πελάτη. Αυτό το κάνουμε προκειμένου να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις και επειδή είναι το έννομο συμφέρον μας. Μπορεί να μοιραστούμε τις πληροφορίες σας με συναφείς οργανισμούς, αρχές επιβολής του νόμου και άλλα τρίτα μέρη, εφόσον επιτρέπεται από τον νόμο, προκειμένου να αποτρέπουμε ή να ανιχνεύουμε εγκληματικές ενέργειες. Επιπλέον, τόσο εμείς όσο και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα δυνάμεθα να λάβουμε μέτρα για να συμβάλλουμε στην αποτροπή του οικονομικού εγκλήματος και τη διαχείριση του κινδύνου. Αυτό θα το κάνουμε επειδή έχουμε έννομο συμφέρον, νομική υποχρέωση για την αποτροπή ή ανίχνευσης εγκληματικών ενεργειών ή είναι προς το δημόσιο συμφέρον. Για να το κάνουμε αυτό, ίσως χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας, ακόμη και αν μας ζητήσατε να σταματήσουμε να τις χρησιμοποιούμε. Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει (μεταξύ άλλων):

  Διαδικασίες ελέγχου ασφαλείας (screening), διακοπή και διερεύνηση οποιωνδήποτε πληρωμών, οδηγιών ή επικοινωνιών, τις οποίες αποστέλλετε ή λαμβάνετε (συμπεριλαμβανομένων αιτημάτων και εντύπων αιτήσεων που έχουν απορριφθεί),

  διερεύνηση αυτών που πληρώνετε ή αυτών που σας πληρώνουν π.χ. έλεγχοι σε πληρωμές προς και από τον λογαριασμό σας και προς άλλα μέρη που σχετίζονται με αυτές τις πληρωμές,

  διαβίβαση πληροφοριών στις σχετικές υπηρεσίες, αν θεωρούμε ότι μας έχετε δώσει ψευδείς ή ανακριβείς πληροφορίες, ή αν υποπτευόμαστε εγκληματική δραστηριότητα,

  συνδυασμό των πληροφοριών τις οποίες έχουμε για εσάς με πληροφορίες από άλλες εταιρείες της HSBC για να μας βοηθήσετε να κατανοήσουμε καλύτερα κάθε πιθανό κίνδυνο,

  έλεγχο του κατά πόσο τα άτομα ή οι οργανισμοί τους οποίους πληρώνετε ή από τους οποίους λαμβάνετε πληρωμές είναι αυτοί που λένε ότι είναι, και δεν υπόκεινται σε οποιεσδήποτε κυρώσεις.
 • Διαχείριση κινδύνου: θα χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας για να μετρήσουμε, να ανιχνεύσουμε και να αποτρέψουμε την πιθανότητα οικονομικού κινδύνου, κινδύνου για τη φήμη μας, νομικού κινδύνου, κινδύνου για τη συμμόρφωση ή κινδύνου για τους πελάτες. Αυτό περιλαμβάνει τον πιστωτικό κίνδυνο, τον κίνδυνο στις συναλλαγές, τον επιχειρησιακό κίνδυνο και τον ασφαλιστικό κίνδυνο (π.χ. για ανάληψη ασφαλιστικού κινδύνου ή διαχείριση απαιτήσεων). Αυτό θα το κάνουμε επειδή έχουμε έννομο συμφέρον να διασφαλίσουμε ότι θα προβούμε σε ορθή εκτίμηση του κινδύνου πριν από την χορήγηση πίστωσης, ασφάλισης ή άλλης χρηματοδοτήσεως.
 • Ηλεκτρονικές/διαδικτυακές τραπεζικές εφαρμογές, εφαρμογές μέσω κινητής τηλεφωνίας και άλλες διαδικτυακές πλατφόρμες προϊόντων: θα χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας, προκειμένου να δυνάμεθα να σας παρέχουμε πρόσβαση στις διαδικτυακές πλατφόρμες της HSBC και σε εφαρμογές μέσω κινητών τηλεφώνων (π.χ. την Τραπεζική Εφαρμογή Μέσω Κινητών Τηλεφώνων της HSBC). Η πλατφόρμα μπορεί να σας επιτρέπει να επικοινωνείτε άμεσα ή έμμεσα μαζί μας μέσω εφαρμογών κινητών τηλεφώνων, όπως Διαδικτυακή (Ηλεκτρονική) Τραπεζική, ή υποβάλλοντας αίτηση διαδικτυακά για προϊόντα και υπηρεσίες. Η νόμιμη βάση για τη χρήση των πληροφοριών σας για το σκοπό αυτό είναι η εκτέλεση της σύμβασής σας μαζί μας ή ότι η επεξεργασία για το σκοπό αυτό είναι προς το έννομο συμφέρον μας.
 • Βελτίωση προϊόντων και υπηρεσιών: θα αναλύουμε τις πληροφορίες σας για να εντοπίζουμε πιθανές βελτιώσεις υπηρεσίας και προϊόντος. Όπου σας παρέχουμε υπηρεσίες συγκεντρωτικών πληροφοριών θα χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας για να κατανοήσουμε πώς χρησιμοποιείτε αυτά τα προϊόντα, τα οποία ενδέχεται να περιλαμβάνουν τις πληροφορίες συναλλαγών σας από άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, για να μας βοηθήσετε να βελτιώσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Η νομική βάση για την επεξεργασία των πληροφοριών σας για τον συγκεκριμένο σκοπό είναι έννομο συμφέρον μας. Αυτό το κάνουμε για να βελτιώσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, προκειμένου να ανταποκριθούμε καλύτερα στις ανάγκες των πελατών μας.
 • Αναλύσεις δεδομένων για εξατομικευμένες υπηρεσίες: θα αναλύουμε τις πληροφορίες σας για να εντοπίζουμε σχετικές ευκαιρίες να προωθήσουμε προϊόντα και υπηρεσίες σε υφιστάμενους ή υποψήφιους πελάτες. Αυτό μπορεί τυχόν να περιλαμβάνει τον έλεγχο του ιστορικού της συναλλακτικής συμπεριφοράς των πελατών, σύγκριση της πελατειακής δραστηριότητας ή μπορεί να περιλαμβάνει ανάλυση των πληροφοριών σας περί των συναλλαγών σας από άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Αυτό το πράττουμε, προκειμένου να βοηθηθούμε να σας παρέχουμε προϊόντα και υπηρεσίες τα οποία θεωρούμε ότι θα είναι τα πλέον κατάλληλα για εσάς. Η νομική βάση για τη χρήση των πληροφοριών σας με τον συγκεκριμένο τρόπο είναι έννομο συμφέρον μας.
 • Εμπορική προώθηση (Μάρκετινγκ): θα χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας για να σας παρέχουμε λεπτομέρειες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HSBC, και επίσης προϊόντα και υπηρεσίες από τους συνεργάτες μας και άλλα σχετικά τρίτα μέρη. Η νόμιμη βάση προς τούτο είναι το έννομο συμφέρον μας. Μπορεί να χρειαστούμε τη συγκατάθεσή σας για να επικοινωνήσουμε μέσω ορισμένων καναλιών/διαύλων και πάντα θα διασφαλίζουμε να πραγματοποιηθεί αυτό μέχρι το σημείο που χρειάζεται. Μπορείτε να αλλάξετε γνώμη επί του πώς λαμβάνετε μηνύματα εμπορικής προώθησης (μάρκετινγκ) ή να επιλέξετε να σταματήσετε να τα λαμβάνετε ανά πάσα στιγμή. Για να κάνετε αυτή την αλλαγή, επικοινωνήστε μαζί μας στο κοντινότερο κατάστημα.
 • Προστασία των έννομων δικαιωμάτων μας: μπορεί να χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας για να προστατεύσουμε τα νόμιμα δικαιώματά μας, π.χ. στην περίπτωση της υπεράσπισης ή της προστασίας των νομίμων δικαιωμάτων και συμφερόντων (π.χ. είσπραξη οφειλών, επιβολή ή προστασία της ασφάλειάς μας ή υπεράσπιση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας), για δικαστική ενέργεια, για διαχείριση καταγγελιών ή διαφορών κατά την περίπτωση της αναδιοργάνωσης εταιρειών ή άλλων συγχωνεύσεων ή εξαγορών. Αυτό μπορεί να συμβαίνει σε σχέση με τις ενέργειες που έγιναν εναντίον σας ή άλλων προσώπων, π.χ. των κοινών δανειοληπτών ή προσώπων που παρέχουν εγγύηση ή άλλη ασφάλεια για τις υποχρεώσεις σας έναντι ημών. Θα το πράξουμε αυτό επί τη βάσει του ότι είναι προς το έννομο συμφέρον μας.